Събития с лица свързани с компанията КРАМИ БИЛД (ЕИК: 175287017)
Events with persons connected to the company KRAMI BILD (ID: 175287017)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175287017)
Към 2020-01-29 18:36:59 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 18:36:59 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-04-26 13:08:22ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
Distraint
2018-04-26 13:08:22КРАМИ БИЛД ЕООД
KRAMI BILD EOOD
Distraints
2018-04-26 13:08:22СТОЙКО СТЕФАНОВ ЦОЧЕВ
STOYKO STEFANOV TSOCHEV
БЪЛГАРИЯDescription406
2013-07-15 14:53:02СТОЙКО СТЕФАНОВ ЦОЧЕВ
STOYKO STEFANOV TSOCHEV
БЪЛГАРИЯManager
2013-07-15 14:53:02СТОЙКО СТЕФАНОВ ЦОЧЕВ
STOYKO STEFANOV TSOCHEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-07-15 14:53:02СИМОНА ЦАНКОВА ЦАНКОВА
SIMONA TSANKOVA TSANKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: СТОЙКО СТЕФАНОВ ЦОЧЕВ
2013-07-15 14:53:02СТОЙКО СТЕФАНОВ ЦОЧЕВ
STOYKO STEFANOV TSOCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: СИМОНА ЦАНКОВА ЦАНКОВА
2012-10-01 16:58:27КРАМИ БИЛД ЕООД
KRAMI BILD EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1617 бул.А.С.Пушкин 47
2012-10-01 16:58:27СИМОНА ЦАНКОВА ЦАНКОВА
SIMONA TSANKOVA TSANKOVA
БЪЛГАРИЯManager
2012-10-01 16:58:27СИМОНА ЦАНКОВА ЦАНКОВА
SIMONA TSANKOVA TSANKOVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-10-01 16:58:27НЕНО ХРИСТОВ КЪНЕВ
NENO HRISTOV KANEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: СИМОНА ЦАНКОВА ЦАНКОВА
2012-10-01 16:58:27СИМОНА ЦАНКОВА ЦАНКОВА
SIMONA TSANKOVA TSANKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: НЕНО ХРИСТОВ КЪНЕВ
2010-04-22 11:17:00КРАМИ БИЛД ЕООД
KRAMI BILD EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 бул. Княгиня Мария Луиза 145
2009-04-03 15:14:13КРАМИ БИЛД ЕООД
KRAMI BILD EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ЛОЗЕНЕЦ ул.ДЖЕЙМС БАУЧЕР 81
2009-04-03 15:14:13НЕНО ХРИСТОВ КЪНЕВ
NENO HRISTOV KANEV
БЪЛГАРИЯManager
2009-04-03 15:14:13НЕНО ХРИСТОВ КЪНЕВ
NENO HRISTOV KANEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2009-04-03 15:14:13БОЖИДАР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
BOZHIDAR ANGELOV ANGELOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: НЕНО ХРИСТОВ КЪНЕВ
2009-04-03 15:14:13НЕНО ХРИСТОВ КЪНЕВ
NENO HRISTOV KANEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: БОЖИДАР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
2009-03-09 12:36:44КРАМИ БИЛД ЕООД
KRAMI BILD EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. ДЖЕЙМС БАУЧЕР 81
2008-08-04 12:53:11КРАМИ БИЛД
KRAMI BILD
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-08-04 12:53:11КРАМИ БИЛД ЕООД
KRAMI BILD EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ЕКЗАРХ ЙОСИФ 66 1
2008-06-29 11:51:04КРАМИ БИЛД
KRAMI BILD
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-06-29 11:51:04БОЖИДАР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
BOZHIDAR ANGELOV ANGELOV
SoleCapitalOwner
2008-06-29 11:51:04СЛАВЕЙКО СВЕТЛЕВ ШИШКОВ
SLAVEYKO SVETLEV SHISHKOV
ShareTransfer
2500 Sell to: БОЖИДАР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
2008-06-29 11:51:04БОЖИДАР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
BOZHIDAR ANGELOV ANGELOV
ShareTransfer
2500 Buy from: СЛАВЕЙКО СВЕТЛЕВ ШИШКОВ
2008-03-18 10:16:19БОЖИДАР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
BOZHIDAR ANGELOV ANGELOV
Manager
2008-03-18 10:16:19СЛАВЕЙКО СВЕТЛЕВ ШИШКОВ
SLAVEYKO SVETLEV SHISHKOV
Manager
2008-03-18 10:16:19БОЖИДАР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
BOZHIDAR ANGELOV ANGELOV
Partner
2008-03-18 10:16:19СЛАВЕЙКО СВЕТЛЕВ ШИШКОВ
SLAVEYKO SVETLEV SHISHKOV
Partner
2008-03-18 10:16:19СТОЙКО СТЕФАНОВ ЦОЧЕВ
STOYKO STEFANOV TSOCHEV
ShareTransfer
2500 Sell to: СЛАВЕЙКО СВЕТЛЕВ ШИШКОВ
2008-03-18 10:16:19СЛАВЕЙКО СВЕТЛЕВ ШИШКОВ
SLAVEYKO SVETLEV SHISHKOV
ShareTransfer
2500 Buy from: СТОЙКО СТЕФАНОВ ЦОЧЕВ
2008-03-18 09:26:32КРАМИ БИЛД
KRAMI BILD
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-03-18 09:26:32КРАМИ БИЛД ЕООД
KRAMI BILD EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 ул. ФРИТЬОФ НАНСЕН 33 1
2008-03-18 09:26:32КРАМИ БИЛД ЕООД
KRAMI BILD EOOD
SubjectOfActivity
ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, РЕЕКСПОРТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА, СЪХРАНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И ПРЕДМЕТИ НА БИТА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ.
2008-03-18 09:26:32СТОЙКО СТЕФАНОВ ЦОЧЕВ
STOYKO STEFANOV TSOCHEV
Manager
2008-03-18 09:26:32БОЖИДАР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
BOZHIDAR ANGELOV ANGELOV
Manager
2008-03-18 09:26:32СТОЙКО СТЕФАНОВ ЦОЧЕВ
STOYKO STEFANOV TSOCHEV
Partner
2008-03-18 09:26:32БОЖИДАР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
BOZHIDAR ANGELOV ANGELOV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата КРАМИ БИЛД KRAMI BILD (ЕИК: 175287017)
Check other registries about the company КРАМИ БИЛД KRAMI BILD (ID: 175287017)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More