Събития с лица свързани с компанията ТАШЕВ АРХ (ЕИК: 175294531)
Events with persons connected to the company TASHEV ARH (ID: 175294531)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175294531)
Към 2020-02-17 03:03:12 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-17 03:03:12 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-05-11 13:49:11НИКОЛАЙ РУСЕВ ТАШЕВ
NIKOLAY RUSEV TASHEV
БЪЛГАРИЯManager
2018-05-11 13:49:11НИКОЛАЙ РУСЕВ ТАШЕВ
NIKOLAY RUSEV TASHEV
SoleCapitalOwner
2018-05-11 13:49:11РАЛИЦА НИКОЛАЕВА ТАШЕВА
RALITSA NIKOLAEVA TASHEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: НИКОЛАЙ РУСЕВ ТАШЕВ
2018-05-11 13:49:11НИКОЛАЙ РУСЕВ ТАШЕВ
NIKOLAY RUSEV TASHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: РАЛИЦА НИКОЛАЕВА ТАШЕВА
2017-06-05 17:22:36РАЛИЦА НИКОЛАЕВА ТАШЕВА
RALITSA NIKOLAEVA TASHEVA
БЪЛГАРИЯManager
2017-06-05 17:22:36РАЛИЦА НИКОЛАЕВА ТАШЕВА
RALITSA NIKOLAEVA TASHEVA
SoleCapitalOwner
2017-06-05 17:22:36Николай Русев Ташев
Nikolay Rusev Tashev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: Ралица Николаева Ташева
2017-06-05 17:22:36Ралица Николаева Ташева
Ralitsa Nikolaeva Tasheva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: Николай Русев Ташев
2008-04-29 10:19:43ТАШЕВ АРХ
TASHEV ARH
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-04-29 10:19:43ТАШЕВ АРХ ЕООД
TASHEV ARH EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 УЛ.БАНИШКА РЕКА 4
2008-04-29 10:19:43ТАШЕВ АРХ ЕООД
TASHEV ARH EOOD
SubjectOfActivity
СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ; ПРОЕКТЕН И СТРОИТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ; ПРЕДПРОЕКТНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ; ПРОЕКТИРАНЕ И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ И ВСЯКАКВИ ВИДОВЕ УСЛУГИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО НЯМА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА.
2008-04-29 10:19:43НИКОЛАЙ РУСЕВ ТАШЕВ
NIKOLAY RUSEV TASHEV
Manager
2008-04-29 10:19:43НИКОЛАЙ РУСЕВ ТАШЕВ
NIKOLAY RUSEV TASHEV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ТАШЕВ АРХ TASHEV ARH (ЕИК: 175294531)
Check other registries about the company ТАШЕВ АРХ TASHEV ARH (ID: 175294531)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More