Събития с лица свързани с компанията ТРЕН (ЕИК: 175297965)
Events with persons connected to the company TREN (ID: 175297965)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175297965)
Към 2020-01-20 04:31:21 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-20 04:31:21 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2009-06-08 11:28:21ТРЕН ЕООД
TREN EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1233 бул. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА 110
2008-02-28 08:58:10СТОЯН НЕДЕЛЧЕВ СТОЯНОВ
STOYAN NEDELCHEV STOYANOV
Manager
2008-01-24 10:00:19ТРЕН
TREN
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-01-24 10:00:19ТРЕН ЕООД
TREN EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1233 бул. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА 110
2008-01-24 10:00:19ТРЕН ЕООД
TREN EOOD
SubjectOfActivity
Търговия с електрическа енергия, след предоставянето на лиценз от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, икономическо и финансово обслужване на трети лица, маркетингова дейност, търговска реализация на разрешени със закон стоки в страната и чужбина, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, предприемачество, инженеринг, търговско представителство и посредничество, складови стоки, лизинг, сделки с недвижими имоти, извършване на сделки и услуги незабранени със закон в страната и чужбина, спедиторски и превозни сделки, външноикономическа и външнотърговска дейност и специфични търговски операции и сделки, съответстващи на българското законодателство и международните договорни изисквания, както и дейност и услуги, незабранени със закон.
2008-01-24 10:00:19ТОДОР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
TODOR ANGELOV ANGELOV
Manager
2008-01-24 10:00:19НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
NATSIONALNA KOMPANIYA ZHELEZOPATNA INFRASTRUKTURA
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ТРЕН TREN (ЕИК: 175297965)
Check other registries about the company ТРЕН TREN (ID: 175297965)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More