Събития с лица свързани с компанията СИЛ-ТЕК ИНДЪСТРИС (ЕИК: 175302864)
Events with persons connected to the company SIL-TEK INDASTRIS (ID: 175302864)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175302864)
Към 2020-01-28 21:57:09 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-28 21:57:09 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-10-27 13:04:39КИРИЛ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
KIRIL HRISTOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-10-27 13:04:39ЗДРАВКО ДАНКОВ ДАНЕВ
ZDRAVKO DANKOV DANEV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-08-19 12:07:50СТОЯН СТАЙКОВ СТАЙКОВ
STOYAN STAYKOV STAYKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-08-19 12:07:50СТОЯН СТАЙКОВ СТАЙКОВ
STOYAN STAYKOV STAYKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-07-15 17:27:33РУМЕН ЙОРДАНОВ НАНОВ
RUMEN YORDANOV NANOV
Procurators
2010-07-05 10:27:26КИРИЛ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
KIRIL HRISTOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-07-05 10:27:26НОРД ИНВЕСТМЪНТ ИНК
NORD INVESTMANT INK
САЩDirector
2010-02-03 11:04:17СТОЯН СТАЙКОВ СТАЙКОВ
STOYAN STAYKOV STAYKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-02-03 11:04:17КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ЗДРАВКОВА
KAMELIYA IVANOVA ZDRAVKOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2009-10-22 10:35:46СИЛ-ТЕК ИНДЪСТРИС АД
SIL-TEK INDASTRIS AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 бул. ХРИСТО БОТЕВ 79
2008-06-29 13:59:21СИЛ-ТЕК ИНДЪСТРИС
SIL-TEK INDASTRIS
LegalForm
Акционерно дружество
2008-06-29 13:59:21СИЛ-ТЕК ИНДЪСТРИС АД
SIL-TEK INDASTRIS AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 бул.ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ 107Б
2008-06-29 13:59:21СИЛ-ТЕК ИНДЪСТРИС АД
SIL-TEK INDASTRIS AD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО НА СИЛИЦИЙ, ПРОИЗВОДСТВО НА СОЛАРНИ КЛЕТКИ И СОЛАРНИ ПАНЕЛИ, ПРОИЗВОДСТВО НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ, КАКТО И ЕДИНИЦИ И ЧАСТИ ЗА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ, ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, РАБОТА В ОБЛАСТТА НА КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИЯ И ТРАНСПОРТ, ИНЖЕНЕРСТВО, ОБРАБОТКА НА ОТПАДЪЦИ И ТРАНСПОРТИРАНЕ, КАКТО И ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА В ТАЗИ ОБЛАСТ, ПРЕДЛАГАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОГРАМИ И ДРУГИ УСЛУГИ, УЧАСТИЕ В ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ УСТРОЙСТВО НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ЛИЗИНГ, УЧАСТИЕ В ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, КАКТО И ДРУГИ СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2008-06-29 13:59:21ФРАНЦ ФЕРИНГЕР
FRANTS FERINGER
Representative
2008-06-29 13:59:21СТОЯН СТАЙКОВ СТАЙКОВ
STOYAN STAYKOV STAYKOV
Representative
2008-06-29 13:59:21ФРАНЦ ФЕРИНГЕР
FRANTS FERINGER
Director
2008-06-29 13:59:21СТОЯН СТАЙКОВ СТАЙКОВ
STOYAN STAYKOV STAYKOV
Director
2008-06-29 13:59:21КИРИЛ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
KIRIL HRISTOV DIMITROV
Director

Проверки в други регистри за фирмата СИЛ-ТЕК ИНДЪСТРИС SIL-TEK INDASTRIS (ЕИК: 175302864)
Check other registries about the company СИЛ-ТЕК ИНДЪСТРИС SIL-TEK INDASTRIS (ID: 175302864)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More