Събития с лица свързани с компанията ВЕРТЕКС-Б (ЕИК: 175306058)
Events with persons connected to the company VERTEKS-B (ID: 175306058)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175306058)
Към 2020-02-18 20:18:56 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 20:18:56 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-06-04 15:08:41ВЕРТЕКС-Б ЕООД
VERTEKS-B EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 Цар Борис III 126
2015-12-08 16:45:53ВЕРТЕКС-Б ЕООД
VERTEKS-B EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Искър 14
2008-02-26 14:44:33ВЕРТЕКС-Б
VERTEKS-B
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-02-26 14:44:33ВЕРТЕКС-Б ЕООД
VERTEKS-B EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1301 бул.ХРИСТО БОТЕВ 50
2008-02-26 14:44:33ВЕРТЕКС-Б ЕООД
VERTEKS-B EOOD
SubjectOfActivity
ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, АГЕНТСКА, КОМИСИОНЕРСКА, РЕКЛАМНА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГ И МЕНИДЖМЪНТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ИЗРИЧНО СЪС ЗАКОН.
2008-02-26 14:44:33ПЕПА ВЕСЕЛИНОВА ГРОЗДЕВА-МИХОВА
PEPA VESELINOVA GROZDEVA-MIHOVA
Manager
2008-02-26 14:44:33ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ
VASIL KRUMOV BOZHKOV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ВЕРТЕКС-Б VERTEKS-B (ЕИК: 175306058)
Check other registries about the company ВЕРТЕКС-Б VERTEKS-B (ID: 175306058)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More