Събития с лица свързани с компанията БОЯНА РЕЛАКС БИЛДИНГ (ЕИК: 175312401)
Events with persons connected to the company BOYANA RELAKS BILDING (ID: 175312401)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175312401)
Към 2020-02-29 04:29:23 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-29 04:29:23 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-08-24 15:41:11РАЛИЦА НИКОЛАЕВА ТАШЕВА
RALITSA NIKOLAEVA TASHEVA
БЪЛГАРИЯLiquidator
2017-06-05 17:31:02РАЛИЦА НИКОЛАЕВА ТАШЕВА
RALITSA NIKOLAEVA TASHEVA
БЪЛГАРИЯManager
2016-04-15 14:01:16ТАШЕВ АРХ
TASHEV ARH
БЪЛГАРИЯPartner
2016-04-15 14:01:16КОРЕЛ
KOREL
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 000 Sell to: ТАШЕВ АРХ
2016-04-15 14:01:16ТАШЕВ АРХ
TASHEV ARH
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 000 Buy from: КОРЕЛ
2013-06-14 08:49:12НИКОЛАЙ РУСЕВ ТАШЕВ
NIKOLAY RUSEV TASHEV
БЪЛГАРИЯManager
2011-06-08 10:06:18БОЯНА РЕЛАКС БИЛДИНГ ООД
BOYANA RELAKS BILDING OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ул. Лъвски рид 6 4
2011-06-08 10:06:18РОСЕН РАЙКОВ АСЕНОВ
ROSEN RAYKOV ASENOV
БЪЛГАРИЯManager
2008-04-29 10:57:17БОЯНА РЕЛАКС БИЛДИНГ
BOYANA RELAKS BILDING
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-04-29 10:57:17БОЯНА РЕЛАКС БИЛДИНГ ООД
BOYANA RELAKS BILDING OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 ул. БАНИШКА РЕКА 4
2008-04-29 10:57:17БОЯНА РЕЛАКС БИЛДИНГ ООД
BOYANA RELAKS BILDING OOD
SubjectOfActivity
СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ; ПРОЕКТЕН И СТРОИТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ; ПРЕДПРОЕКТНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ; ПРОЕКТИРАНЕ И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ И ВСЯКАКВИ ВИДОВЕ УСЛУГИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО НЯМА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА.
2008-04-29 10:57:17НИКОЛАЙ РУСЕВ ТАШЕВ
NIKOLAY RUSEV TASHEV
Manager
2008-04-29 10:57:17 ТАШЕВ АРХ ЕООД
TASHEV ARH EOOD
Partner
2008-04-29 10:57:17 КОРЕЛ ЕООД
KOREL EOOD
Partner
2008-04-29 10:57:17 ТЕМПО - 94 ООД
TEMPO - 94 OOD
Partner

Проверки в други регистри за фирмата БОЯНА РЕЛАКС БИЛДИНГ BOYANA RELAKS BILDING (ЕИК: 175312401)
Check other registries about the company БОЯНА РЕЛАКС БИЛДИНГ BOYANA RELAKS BILDING (ID: 175312401)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More