Събития с лица свързани с компанията СОЛАР-ХОЛД (ЕИК: 175313211)
Events with persons connected to the company SOLAR-HOLD (ID: 175313211)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175313211)
Към 2020-02-18 15:10:47 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 15:10:47 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-09-18 14:28:37СОЛАР-ХОЛД ЕАД
SOLAR-HOLD EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 ул. Димитър Манов 10
2013-05-09 18:12:08СОЛАР-ХОЛД ЕАД
SOLAR-HOLD EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.ИСКЪР 54
2013-05-09 18:12:08КИРИЛ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
KIRIL HRISTOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-05-09 18:12:08СТАНИМИР ДЕНЧЕВ МАРИНОВ
STANIMIR DENCHEV MARINOV
БЪЛГАРИЯDirector
2013-05-09 18:12:08КИРИЛ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
KIRIL HRISTOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-09-21 11:14:54УРС ХАНС - ЙОРГ ВАЙБЕЛ
URS HANS - YORG VAYBEL
ШВЕЙЦАРИЯRepresentative
2010-09-21 11:14:54ФРАНЦ ФЕРИНГЕР
FRANTS FERINGER
АВСТРИЯRepresentative
2010-09-21 11:14:54ДАНИЕЛ ВАЗИЛЕ
DANIEL VAZILE
АВСТРИЯRepresentative
2010-09-21 11:14:54РУМЕН ЙОРДАНОВ НАНОВ
RUMEN YORDANOV NANOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-09-09 12:41:01СОЛАР-ХОЛД ЕАД
SOLAR-HOLD EAD
SubjectOfActivity
РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА, ОСНОВНО ФОТОВОЛТАИЧНИ ПРОЕКТИ; ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ; ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ; ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ПРОЕКТИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕПРОТИВОРЕЧАЩА НА ЗАКОНА.
2010-09-09 12:41:01УРС ХАНС - ЙОРГ ВАЙБЕЛ
URS HANS - YORG VAYBEL
ШВЕЙЦАРИЯRepresentative
2010-09-09 12:41:01ФРАНЦ ФЕРИНГЕР
FRANTS FERINGER
АВСТРИЯRepresentative
2010-09-09 12:41:01РУМЕН ЙОРДАНОВ НАНОВ
RUMEN YORDANOV NANOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-09-09 12:41:01ДАНИЕЛ ВАЗИЛЕ
DANIEL VAZILE
АВСТРАЛИЯRepresentative
2010-09-09 12:41:01УРС ХАНС - ЙОРГ ВАЙБЕЛ
URS HANS - YORG VAYBEL
ШВЕЙЦАРИЯDirector
2010-09-09 12:41:01РУМЕН ЙОРДАНОВ НАНОВ
RUMEN YORDANOV NANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-09-09 12:41:01ДАНИЕЛ ВАЗИЛЕ
DANIEL VAZILE
АВСТРИЯDirector
2010-09-09 12:41:01ФРАНЦ ФЕРИНГЕР
FRANTS FERINGER
АВСТРИЯDirector
2010-09-09 12:41:01ПВ ДИВЕЛОПМЪНТ АГ
PV DIVELOPMANT AG
ШВЕЙЦАРИЯSoleCapitalOwner
2010-06-02 17:20:43НОРД ИНВЕСТМЕНТ ИНК.
NORD INVESTMENT INK.
САЩSoleCapitalOwner
2009-10-22 10:15:47СОЛАР-ХОЛД ЕАД
SOLAR-HOLD EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ 79
2008-06-29 10:52:25РУМЕН ЙОРДАНОВ НАНОВ
RUMEN YORDANOV NANOV
Procurators
2008-06-19 09:51:58СОЛАР-ХОЛД
SOLAR-HOLD
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-06-19 09:51:58СОЛАР-ХОЛД ЕАД
SOLAR-HOLD EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 бул. ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ 107Б
2008-06-19 09:51:58СОЛАР-ХОЛД ЕАД
SOLAR-HOLD EAD
SubjectOfActivity
ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ФОТОВОЛТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ, ПРОИЗВОДСТВО НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, КАКТО И НА ВЪЗЛИ И ДЕТАЙЛИ ЗА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, ИНЖЕНЕРИНГ, ОБРАБОТКА И ПРЕРАБОТКА НА ОТПАДЪЦИ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ТОЗИ ВИД ДЕЙНОСТ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, ПРОГРАМНИ И ДРУГИ УСЛУГИ, УЧАСТИЕ В ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ЛИЗИНГ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ СДЕЛКИ, ЗА КОИТО НЯМА ЗАБРАНА СЪС ЗАКОН.
2008-06-19 09:51:58ФРАНЦ ФЕРИНГЕР
FRANTS FERINGER
Representative
2008-06-19 09:51:58ФРАНЦ ФЕРИНГЕР
FRANTS FERINGER
Director
2008-06-19 09:51:58НОРД ИНВЕСТМЪНТ ИНК УАЙОМИНГ,САЩ
NORD INVESTMANT INK UAYOMING,SASHT
Director
2008-06-19 09:51:58КИРИЛ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
KIRIL HRISTOV DIMITROV
Director
2008-06-19 09:51:58СИЛ-ТЕК ИНДЪСТРИС АД
SIL-TEK INDASTRIS AD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата СОЛАР-ХОЛД SOLAR-HOLD (ЕИК: 175313211)
Check other registries about the company СОЛАР-ХОЛД SOLAR-HOLD (ID: 175313211)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More