Събития с лица свързани с компанията КЕЙ ЕМ ПРОПЪРТИС (ЕИК: 175318466)
Events with persons connected to the company KEY EM PROPARTIS (ID: 175318466)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175318466)
Към 2020-01-20 03:32:11 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-20 03:32:11 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-03-16 18:02:20КЕЙ ЕМ ПРОПЪРТИС АД
KEY EM PROPARTIS AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Искър 14
2011-03-16 18:02:20Боряна Георгиева Михалкова
Boryana Georgieva Mihalkova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-03-16 18:02:20Боряна Георгиева Михалкова
Boryana Georgieva Mihalkova
БЪЛГАРИЯDirector
2011-03-16 18:02:20Занзи Холдингс БГ ЕАД
Zanzi Holdings BG EAD
БЪЛГАРИЯDirector
2011-03-16 18:02:20Бисерка Иванова Аронова
Biserka Ivanova Aronova
БЪЛГАРИЯDirector
2008-02-28 17:21:52КЕЙ ЕМ ПРОПЪРТИС
KEY EM PROPARTIS
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-28 17:21:52КЕЙ ЕМ ПРОПЪРТИС АД
KEY EM PROPARTIS AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.СОЛУНСКА 9
2008-02-28 17:21:52КЕЙ ЕМ ПРОПЪРТИС АД
KEY EM PROPARTIS AD
SubjectOfActivity
Вътрешна и външна търговия, предприемачество , маркетинг, инженерингова дейност, представителство и агентство, закупуване и/или продажба на дялове или акционерни участия и имущества от други дружества, извършване на всякакъв вид друга помощна и странична позволена /съответно лицензирана/ търговска дейност по смисъла на чл. 1 от Търговския закон и другите действащи нормативни актове.
2008-02-28 17:21:52ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА МОСКВИЧЕВА
ELENA NIKOLAEVNA MOSKVICHEVA
Representative
2008-02-28 17:21:52КРИСТИНА ОРЛИНОВА ХАДЖИЯНКОВА
KRISTINA ORLINOVA HADZHIYANKOVA
Representative
2008-02-28 17:21:52ЕЛЕНА ЯНКОВА ПАУНЧЕВА
ELENA YANKOVA PAUNCHEVA
Director
2008-02-28 17:21:52КРИСТИНА ОРЛИНОВА ХАДЖИЯНКОВА
KRISTINA ORLINOVA HADZHIYANKOVA
Director
2008-02-28 17:21:52ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА МОСКВИЧЕВА
ELENA NIKOLAEVNA MOSKVICHEVA
Director

Проверки в други регистри за фирмата КЕЙ ЕМ ПРОПЪРТИС KEY EM PROPARTIS (ЕИК: 175318466)
Check other registries about the company КЕЙ ЕМ ПРОПЪРТИС KEY EM PROPARTIS (ID: 175318466)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More