Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ОПТИМА АКАУНТ (ЕИК: 175320524)
Events with persons connected to the company OPTIMA AKAUNT (ID: 175320524)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175320524)
Към 2019-12-12 20:57:51 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-12 20:57:51 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-12-17 10:37:06ОПТИМА АКАУНТ
OPTIMA AKAUNT
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2014-12-17 10:37:06Благородна Свиленова Атанасова
Blagorodna Svilenova Atanasova
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2014-12-17 10:37:06Емилия Маринова Панова
Emiliya Marinova Panova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: Благородна Свиленова Атанасова
2014-12-17 10:37:06Благородна Свиленова Атанасова
Blagorodna Svilenova Atanasova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: Емилия Маринова Панова
2014-09-19 17:21:36БЛАГОРОДНА СВИЛЕНОВА АТАНАСОВА
BLAGORODNA SVILENOVA ATANASOVA
БЪЛГАРИЯManager
2014-09-19 17:21:36БЛАГОРОДНА СВИЛЕНОВА АТАНАСОВА
BLAGORODNA SVILENOVA ATANASOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2014-09-19 17:21:36СТЕЛА ЛЮБЕНОВА АПОСТОЛОВА
STELA LYUBENOVA APOSTOLOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: БЛАГОРОДНА СВИЛЕНОВА АТАНАСОВА
2014-09-19 17:21:36БЛАГОРОДНА СВИЛЕНОВА АТАНАСОВА
BLAGORODNA SVILENOVA ATANASOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: СТЕЛА ЛЮБЕНОВА АПОСТОЛОВА
2011-11-28 18:59:11СТЕЛА ЛЮБЕНОВА АПОСТОЛОВА
STELA LYUBENOVA APOSTOLOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-28 18:59:11ЕМИЛИЯ МАРИНОВА ПАНОВА
EMILIYA MARINOVA PANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-11-28 18:59:11ИВАН ХРИСТОВ АНТОВ
IVAN HRISTOV ANTOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
600 Sell to: ЕМИЛИЯ МАРИНОВА ПАНОВА
2011-11-28 18:59:11ЕМИЛИЯ МАРИНОВА ПАНОВА
EMILIYA MARINOVA PANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
600 Buy from: ИВАН ХРИСТОВ АНТОВ
2011-11-28 18:59:11ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ПУЛЕВ
GEORGI STEFANOV PULEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
600 Sell to: ЕМИЛИЯ МАРИНОВА ПАНОВА
2011-11-28 18:59:11ЕМИЛИЯ МАРИНОВА ПАНОВА
EMILIYA MARINOVA PANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
600 Buy from: ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ПУЛЕВ
2011-11-28 18:59:11РОСИЦА МИЛКОВА ЛИСИЧКОВА
ROSITSA MILKOVA LISICHKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2400 Sell to: СТЕЛА ЛЮБЕНОВА АПОСТОЛОВА
2011-11-28 18:59:11СТЕЛА ЛЮБЕНОВА АПОСТОЛОВА
STELA LYUBENOVA APOSTOLOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2400 Buy from: РОСИЦА МИЛКОВА ЛИСИЧКОВА
2011-11-28 18:59:11ВИКТОР ДИМИТРОВ ТОКУШЕВ
VIKTOR DIMITROV TOKUSHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
600 Sell to: ЕМИЛИЯ МАРИНОВА ПАНОВА
2011-11-28 18:59:11ЕМИЛИЯ МАРИНОВА ПАНОВА
EMILIYA MARINOVA PANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
600 Buy from: ВИКТОР ДИМИТРОВ ТОКУШЕВ
2011-11-28 18:59:11ЮРИ БОГОМИЛОВ КАТАНОВ
YURI BOGOMILOV KATANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
600 Sell to: ЕМИЛИЯ МАРИНОВА ПАНОВА
2011-11-28 18:59:11ЕМИЛИЯ МАРИНОВА ПАНОВА
EMILIYA MARINOVA PANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
600 Buy from: ЮРИ БОГОМИЛОВ КАТАНОВ
2008-12-19 21:06:37Росица Милкова Лисичкова
Rositsa Milkova Lisichkova
Manager
2008-12-19 21:06:37Иван Христов Антов
Ivan Hristov Antov
Manager
2008-12-19 21:06:37Юри Богомилов Катанов
YUri Bogomilov Katanov
Manager
2008-12-19 21:06:37Георги Стефанов Пулев
Georgi Stefanov Pulev
Manager
2008-12-19 21:06:37Виктор Димитров Токушев
Viktor Dimitrov Tokushev
Partner
2008-12-19 21:06:37Емилия Маринова Панова
Emiliya Marinova Panova
Partner
2008-12-19 21:06:37Стела Любенова Апостолова
Stela Lyubenova Apostolova
Partner
2008-12-19 21:06:37Юри Богомилов Катанов
YUri Bogomilov Katanov
Partner
2008-12-19 21:06:37Росица Милкова Лисичкова
Rositsa Milkova Lisichkova
Partner
2008-12-19 21:06:37Иван Христов Антов
Ivan Hristov Antov
Partner
2008-12-19 21:06:37Георги Стефанов Пулев
Georgi Stefanov Pulev
Partner
2008-12-19 21:06:37Стела Любенова Апостолова, Емилия Маринова Панова
Stela Lyubenova Apostolova, Emiliya Marinova Panova
ShareTransfer
4 800 Sell to: Иван Христов Антов, Виктор Димитров Токушев, Росица Милкова Лисичкова, Георги Стефанов Пулев, Юри Богомилов Катанов
2008-12-19 21:06:37Иван Христов Антов, Виктор Димитров Токушев, Росица Милкова Лисичкова, Георги Стефанов Пулев, Юри Богомилов Катанов
Ivan Hristov Antov, Viktor Dimitrov Tokushev, Rositsa Milkova Lisichkova, Georgi Stefanov Pulev, YUri Bogomilov Katanov
ShareTransfer
4 800 Buy from: Стела Любенова Апостолова, Емилия Маринова Панова
2008-12-17 15:55:01ОПТИМА АКАУНТ
OPTIMA AKAUNT
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-12-17 15:55:01ОПТИМА АКАУНТ ООД
OPTIMA AKAUNT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Г. С. РАКОВСКИ 76
2008-12-17 15:55:01ОПТИМА АКАУНТ ООД
OPTIMA AKAUNT OOD
SubjectOfActivity
Комплексни икономически услуги и организиране на счетоводно отчитане, съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството и Търговския закон, маркетинг, счетоводни и данъчни консултации,външно и вътрешнотърговска дейност, представителство и всички други дейности, незабранени със закон.
2008-12-17 15:55:01Стела Любенова Апостолова
Stela Lyubenova Apostolova
Manager
2008-12-17 15:55:01Стела Любенова Апостолова
Stela Lyubenova Apostolova
Partner
2008-12-17 15:55:01Емилия Маринова Панова
Emiliya Marinova Panova
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ОПТИМА АКАУНТ OPTIMA AKAUNT (ЕИК: 175320524)
Check other registries about the company ОПТИМА АКАУНТ OPTIMA AKAUNT (ID: 175320524)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate