Събития с лица свързани с компанията Г ЕНД М ЕЛЕКТРИК (ЕИК: 175326882)
Events with persons connected to the company G END M ELEKTRIK (ID: 175326882)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175326882)
Към 2020-01-26 11:11:44 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-26 11:11:44 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-08-07 09:37:23Г ЕНД М ЕЛЕКТРИК
G END M ELEKTRIK
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2011-08-07 09:37:23Г ЕНД М ЕЛЕКТРИК ЕООД
G END M ELEKTRIK EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 бул. Акад. Стефан Младенов 88
2011-08-07 09:37:23ТИХОМИР ИЛИЕВ БОНЕВ
TIHOMIR ILIEV BONEV
БЪЛГАРИЯManager
2011-08-07 09:37:23ТИХОМИР ИЛИЕВ БОНЕВ
TIHOMIR ILIEV BONEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-08-07 09:37:23ГОЧО КОСТАДИНОВ ГОЧЕВ
GOCHO KOSTADINOV GOCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: ТИХОМИР ИЛИЕВ БОНЕВ
2011-08-07 09:37:23ТИХОМИР ИЛИЕВ БОНЕВ
TIHOMIR ILIEV BONEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: ГОЧО КОСТАДИНОВ ГОЧЕВ
2011-08-07 09:37:23ГЕОРГИ ИВАНОВ ВЕРГИЕВ
GEORGI IVANOV VERGIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: ТИХОМИР ИЛИЕВ БОНЕВ
2011-08-07 09:37:23ТИХОМИР ИЛИЕВ БОНЕВ
TIHOMIR ILIEV BONEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: ГЕОРГИ ИВАНОВ ВЕРГИЕВ
2011-04-27 11:38:13Г ЕНД М ЕЛЕКТРИК ООД
G END M ELEKTRIK OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. 20-ти април 13
2011-04-27 11:38:13ГОЧО КОСТАДИНОВ ГОЧЕВ
GOCHO KOSTADINOV GOCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-04-27 11:38:13ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
GEORGI IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-04-27 11:38:13Атанас Иванов Стамболиев
Atanas Ivanov Stamboliev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
900 Sell to: Гочо Костадинов Гочев
2011-04-27 11:38:13Гочо Костадинов Гочев
Gocho Kostadinov Gochev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
900 Buy from: Атанас Иванов Стамболиев
2011-04-27 11:38:13Атанас Иванов Стамболиев
Atanas Ivanov Stamboliev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
800 Sell to: Георги Иванов Вергиев
2011-04-27 11:38:13Георги Иванов Вергиев
Georgi Ivanov Vergiev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
800 Buy from: Атанас Иванов Стамболиев
2010-04-27 17:43:43ГЕОРГИ ИВАНОВ ВЕРГИЕВ
GEORGI IVANOV VERGIEV
БЪЛГАРИЯManager
2010-04-27 17:43:43ГЕОРГИ ИВАНОВ ВЕРГИЕВ
GEORGI IVANOV VERGIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2008-09-26 18:46:30АТАНАС ИВАНОВ СТАМБОЛИЕВ
ATANAS IVANOV STAMBOLIEV
ShareTransfer
Sell to: ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
2008-09-26 18:46:30ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
GEORGI IVANOV DIMITROV
ShareTransfer
Buy from: АТАНАС ИВАНОВ СТАМБОЛИЕВ
2008-09-26 18:46:30ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
GEORGI IVANOV DIMITROV
Partner
2008-09-26 18:46:30ГОЧО КОСТАДИНОВ ГОЧЕВ
GOCHO KOSTADINOV GOCHEV
Partner
2008-09-26 18:46:30АТАНАС ИВАНОВ СТАМБОЛИЕВ
ATANAS IVANOV STAMBOLIEV
Partner
2008-09-26 18:46:30АТАНАС ИВАНОВ СТАМБОЛИЕВ
ATANAS IVANOV STAMBOLIEV
ShareTransfer
1300 Sell to: ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ, , 700 лв по договор за прехвърляне на дружествени дялове от 25.09.2008г., ГОЧО КОСТАДИНОВ ГОЧЕВ, 600 лв по договор за прехвърляне на дружествени дялове от 05.09.2008г.
2008-09-26 18:46:30ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ, , 700 лв по договор за прехвърляне на дружествени дялове от 25.09.2008г., ГОЧО КОСТАДИНОВ ГОЧЕВ, 600 лв по договор за прехвърляне на дружествени дялове от 05.09.2008г.
GEORGI IVANOV DIMITROV, , 700 lv po dogovor za prehvarlyane na druzhestveni dyalove ot 25.09.2008g., GOCHO KOSTADINOV GOCHEV, 600 lv po dogovor za prehvarlyane na druzhestveni dyalove ot 05.09.2008g.
ShareTransfer
1300 Buy from: АТАНАС ИВАНОВ СТАМБОЛИЕВ
2008-09-26 18:40:36АТАНАС ИВАНОВ СТАМБОЛИЕВ
ATANAS IVANOV STAMBOLIEV
ShareTransfer
Sell to: ГОЧО КОСТАДИНОВ ГОЧЕВ
2008-09-26 18:40:36ГОЧО КОСТАДИНОВ ГОЧЕВ
GOCHO KOSTADINOV GOCHEV
ShareTransfer
Buy from: АТАНАС ИВАНОВ СТАМБОЛИЕВ
2008-09-26 18:24:50Г ЕНД М ЕЛЕКТРИК
G END M ELEKTRIK
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-09-26 18:24:50Г ЕНД М ЕЛЕКТРИК ООД
G END M ELEKTRIK OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 Арсеналски 123
2008-09-26 18:24:50Г ЕНД М ЕЛЕКТРИК ООД
G END M ELEKTRIK OOD
SubjectOfActivity
изграждане и поддръжка на ел. инсталации и мрежи, строително-ремонтни и довършителни работи, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки, туристически, рекламни, хотелиерски сделки (извън дома), автосервизни услуги, търговско представителство и посредничество па местни и чуждестранни лица, външнотърговски сделки, лизинг, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всички други дейности, незабранени от закона
2008-09-26 18:24:50ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
GEORGI IVANOV DIMITROV
Manager
2008-09-26 18:24:50ГОЧО КОСТАДИНОВ ГОЧЕВ
GOCHO KOSTADINOV GOCHEV
Manager
2008-09-26 18:24:50АТАНАС ИВАНОВ СТАМБОЛИЕВ
ATANAS IVANOV STAMBOLIEV
Manager
2008-09-26 18:24:50ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
GEORGI IVANOV DIMITROV
Partner
2008-09-26 18:24:50ГОЧО КОСТАДИНОВ ГОЧЕВ
GOCHO KOSTADINOV GOCHEV
Partner
2008-09-26 18:24:50АТАНАС ИВАНОВ СТАМБОЛИЕВ
ATANAS IVANOV STAMBOLIEV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата Г ЕНД М ЕЛЕКТРИК G END M ELEKTRIK (ЕИК: 175326882)
Check other registries about the company Г ЕНД М ЕЛЕКТРИК G END M ELEKTRIK (ID: 175326882)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More