Събития с лица свързани с компанията БРЕЙК ПОЙНТ (ЕИК: 175329402)
Events with persons connected to the company BREYK POYNT (ID: 175329402)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175329402)
Към 2020-02-18 17:03:25 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 17:03:25 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-06-27 14:28:10БРЕЙК ПОЙНТ ЕООД
BREYK POYNT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 БУДИЛНИК 13
2014-06-27 14:28:10БРЕЙК ПОЙНТ ЕООД
BREYK POYNT EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София БУДИЛНИК 13
2012-11-26 15:19:14БРЕЙК ПОЙНТ
BREYK POYNT
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2012-11-26 15:19:14ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ФУРНАДЖИЕВ
GEORGI GEORGIEV FURNADZHIEV
БЪЛГАРИЯManager
2012-11-26 15:19:14ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ФУРНАДЖИЕВ
GEORGI GEORGIEV FURNADZHIEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-11-26 15:19:14НИЯ СТОЯНОВА ЯНЕВА
NIYA STOYANOVA YANEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ФУРНАДЖИЕВ
2012-11-26 15:19:14ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ФУРНАДЖИЕВ
GEORGI GEORGIEV FURNADZHIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: НИЯ СТОЯНОВА ЯНЕВА
2012-11-26 15:19:14ДИАНА ИЛИЕВА МАЛИНОВА
DIANA ILIEVA MALINOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ФУРНАДЖИЕВ
2012-11-26 15:19:14ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ФУРНАДЖИЕВ
GEORGI GEORGIEV FURNADZHIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: ДИАНА ИЛИЕВА МАЛИНОВА
2011-02-15 12:01:56БРЕЙК ПОЙНТ ООД
BREYK POYNT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1124 ул. ОГОСТА 5
2009-07-17 13:36:40БРЕЙК ПОЙНТ ООД
BREYK POYNT OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 УЛ.СТРУМИЦА 3
2009-04-10 16:12:17ДИАНА ИЛИЕВА МАЛИНОВА
DIANA ILIEVA MALINOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-04-10 16:12:17ХРИСТО ЯСЕНОВ МОСКОВ
HRISTO YASENOV MOSKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: ДИАНА ИЛИЕВА МАЛИНОВА
2009-04-10 16:12:17ДИАНА ИЛИЕВА МАЛИНОВА
DIANA ILIEVA MALINOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: ХРИСТО ЯСЕНОВ МОСКОВ
2009-03-12 09:36:16БРЕЙК ПОЙНТ
BREYK POYNT
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-03-12 09:36:16БРЕЙК ПОЙНТ ООД
BREYK POYNT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. ЕЛЕМАГ 34 ет.1 ап.1
2009-03-12 09:36:16БРЕЙК ПОЙНТ ООД
BREYK POYNT OOD
SubjectOfActivity
KOHCУЛTAЦИИ, УПPABЛEHИE HA TЪPГOBCKИ CДEЛKИ; BЪTPEШHA И BЪHШHA TЪPГOBИЯ; OБPAЗOBAHИE, OБУЧEHИE, PAЗBЛEKATEЛHA, CПOPTHA И KУЛTУPHA ДEЙHOCT; ДPУГИ УCЛУГИ OT BCЯKAKЪB BИД, PAЗPEШEHИ OT ЗAKOHA; CДEЛKИ C И PAЗPAБOTKA HA ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT; CTPOИTEЛCTBO; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO, ПOCPEДHИЧECTBO И AГEHTCTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ЮPИДИЧECKИ И ФИЗИЧECKИ ЛИЦA B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; PEEKCПOPT; MEЖДУHAPOДEH И BЪTPEШEH TУPИЗЪM; CДEЛKИ C HEДBИЖИMИ ИMOTИ; MAPKETИHГ; HOУ-XAУ; KAKTO И BCЯKAKBИ ДPУГИ ДEЙHOCTИ И УCЛУГИ, HEЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA.
2009-03-12 09:36:16НИЯ СТОЯНОВА ЯНЕВА
NIYA STOYANOVA YANEVA
БЪЛГАРИЯManager
2009-03-12 09:36:16ХРИСТО ЯСЕНОВ МОСКОВ
HRISTO YASENOV MOSKOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-03-12 09:36:16НИЯ СТОЯНОВА ЯНЕВА
NIYA STOYANOVA YANEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-03-12 09:36:16ХРИСТО ЯСЕНОВ МОСКОВ
HRISTO YASENOV MOSKOV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата БРЕЙК ПОЙНТ BREYK POYNT (ЕИК: 175329402)
Check other registries about the company БРЕЙК ПОЙНТ BREYK POYNT (ID: 175329402)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More