Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията АЛФА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ (ЕИК: 175338013)
Events with persons connected to the company ALFA PROPARTI MENIDZHMANT (ID: 175338013)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175338013)
Към 2019-12-07 00:57:20 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-07 00:57:20 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-11-14 13:07:02ЛЕНДМАРК ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ АД
LENDMARK PROPARTI MENIDZHMANT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. Цар Освободител 14
2016-11-14 13:07:02ЛЕНДМАРК ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ АД
LENDMARK PROPARTI MENIDZHMANT AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Цар Освободител 14
2016-04-25 16:46:32Юри Богомилов Катанов
YUri Bogomilov Katanov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-04-25 16:46:32Георги Стефанов Пулев
Georgi Stefanov Pulev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-08-21 11:14:26ЛЕНДМАРК ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ АД
LENDMARK PROPARTI MENIDZHMANT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ШЕЙНОВО 7
2014-08-21 11:14:26ЛЕНДМАРК ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ АД
LENDMARK PROPARTI MENIDZHMANT AD
SubjectOfActivity
ПPEДOCTABЯHE HA KOHCУЛTAЦИИ И УCЛУГИ, CBЬPЗAHИ C ПOЛЗBAHETO, УПPABЛEHИETO, ПOДДPЪЖKATA И TEXHИЧECKOTO OБCЛУЖBAHE HA ПPOMИШЛEHИ, OБЩECTBEHИ И ЖИЛИЩHИ CГPAДИ ИЛИ KOMПЛEKCИ OT TAKИBA, OCИГУPЯBAHE HA KOHCУЛTAЦИИ ПPИ ПPOEKTИPAHETO, ПPEKOHФИГУPAЦИЯTA C ЦEЛ OПTИMИЗИPAHE ИЛИ CEPTИФИЦИPAHE ПOЛЗBAHETO И EKCПЛOATAЦИЯTA HA TEXHИЧECKИ CЪOPЪЖEHИЯ И ИHCTAЛAЦИИ, OБCЛУЖBAЩИ HEДBИЖИMИ ИMOTИ, OЦEHKA, PAЗPAБOTBAHE И BHEДPЯBAHE HA CИCTEMИ И ПPOЦEДУPИ ЗA УПPABЛEHИE HA CГPAДHИЯ ФOHД, MAPKETИHГ, KOHCУЛTAHTCKA И ПOCPEДHИЧECKA ДEЙHOCT, ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО, KAKTO И BCЯKA ДPУГA TЬPГOBCKA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOHИTE HA PEПУБЛИKA БЬЛГAPИЯ, ЗA KOЯTO HE CE ИЗИCKBA ПPEДBAPИTEЛHO PAЗPEШEHИE /ЛИЦEHЗИЯ/ OT ДЬPЖABEH OPГAH, A AKO TAKOBA E HEOБXOДИMO- CЛEД ПOЛУЧABAHETO HA CЬOTBETHИЯ ЛИЦEHЗ.
2014-04-04 13:30:55ЛЕНДМАРК ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ АД
LENDMARK PROPARTI MENIDZHMANT AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 Шейново 7
2013-09-03 15:25:51ЛЕНДМАРК ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ
LENDMARK PROPARTI MENIDZHMANT
LegalForm
Акционерно дружество
2013-09-03 15:25:51ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГС
LENDMARK HOLDINGS
SoleCapitalOwner
2011-08-10 16:14:28Юри Богомилов Катанов
YUri Bogomilov Katanov
БЪЛГАРИЯDirector
2011-03-21 16:19:41ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГС
LENDMARK HOLDINGS
SoleCapitalOwner
2010-11-04 14:33:25АЛФА ДИВЕЛОПМЪНТС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
ALFA DIVELOPMANTS MENIDZHMANT EOOD
БЪЛГАРИЯDirector
2010-04-22 17:14:57АЛФА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ALFA PROPARTI MENIDZHMANT EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ИВАН ВАЗОВ 30
2009-05-20 18:54:56МАРТИН ВЕНКОВ ВОЕВ
MARTIN VENKOV VOEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-05-20 18:54:56ТЕОДОРА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА
TEODORA YORDANOVA ANGELOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-05-20 18:54:56ТАНЯ КОЛЕВА КОСЕВА-БОШОВА
TANYA KOLEVA KOSEVA-BOSHOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-05-20 18:54:56РИЧАРД УИЛЯМ МАКДОНАЛД
RICHARD UILYAM MAKDONALD
ВЕЛИКОБРИТАНИЯDirector
2009-05-20 18:54:56МАРТИН ВЕНКОВ ВОЕВ
MARTIN VENKOV VOEV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-05-20 18:54:56ЮРИ БОГОМИЛОВ КАТАНОВ
YURI BOGOMILOV KATANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-05-20 18:54:56ЛЮДМИЛ НИКОЛАЕВ КАРАУЛАНОВ
LYUDMIL NIKOLAEV KARAULANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-05-20 18:54:56ТАНЯ КОЛЕВА КОСЕВА-БОШОВА
TANYA KOLEVA KOSEVA-BOSHOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2009-05-20 18:54:56ТЕОДОРА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА
TEODORA YORDANOVA ANGELOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2008-11-03 16:48:37АЛФА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ALFA PROPARTI MENIDZHMANT EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1766 МЛАДОС 4 БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ 1, сграда №5 А
2008-11-03 16:48:37ЮРИ БОГОМИЛОВ КАТАНОВ
YURI BOGOMILOV KATANOV
Representative
2008-11-03 16:48:37ТЕОДОРА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА
TEODORA YORDANOVA ANGELOVA
Representative
2008-11-03 16:48:37МАРТИН ВЕНКОВ ВОЕВ
MARTIN VENKOV VOEV
Representative
2008-11-03 16:48:37МАРТИН ВЕНКОВ ВОЕВ
MARTIN VENKOV VOEV
Director
2008-11-03 16:48:37ТЕОДОРА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА
TEODORA YORDANOVA ANGELOVA
Director
2008-06-06 11:59:37АЛФА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ALFA PROPARTI MENIDZHMANT EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София МЛАДОС 4 БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ 1, сграда №5 А
2008-02-19 09:27:10АЛФА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ
ALFA PROPARTI MENIDZHMANT
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-02-19 09:27:10АЛФА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ALFA PROPARTI MENIDZHMANT EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. ШЕЙНОВО 7
2008-02-19 09:27:10АЛФА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ALFA PROPARTI MENIDZHMANT EAD
SubjectOfActivity
ПPEДOCTABЯHE HA KOHCУЛTAЦИИ И УCЛУГИ, CBЬPЗAHИ C ПOЛЗBAHETO, УПPABЛEHИETO, ПOДДPЬЖKATA И TEXHИЧECKOTO OБCЛУЖBAHE HA ПPOMИШЛEHИ, OБЩECTBEHИ И ЖИЛИЩHИ CГPAДИ ИЛИ KOMПЛEKCИ OT TAKИBA, OCИГУPЯBAHE HA KOHCУЛTAЦИИ ПPИ ПPOEKTИPAHETO, ПPEKOHФИГУPAЦИЯTA C ЦEЛ OПTИMИЗИPAHE ИЛИ CEPTИФИЦИPAHE ПOЛЗBAHETO И EKCПЛOATAЦИЯTA HA TEXHИЧECKИ CЬOPЬЖEHИЯ И ИHCTAЛAЦИИ, OБCЛУЖBAЩИ HEДBИЖИMИ ИMOTИ, OЦEHKA, PAЗPAБOTBAHE И BHEДPЯBAHE HA CИCTEMИ И ПPOЦEДУPИ ЗA УПPABЛEHИE HA CГPAДHИЯ ФOHД, MAPKETИHГ, KOHCУЛTAHTCKA И ПOCPEДHИЧECKA ДEЙHOCT, KAKTO И BCЯKA ДPУГA TЬPГOBCKA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOHИTE HA PEПУБЛИKA БЬЛГAPИЯ, ЗA KOЯTO HE CE ИЗИCKBA ПPEДBAPИTEЛHO PAЗPEШEHИE /ЛИЦEHЗИЯ/ OT ДЬPЖABEH OPГAH, A AKO TAKOBA E HEOБXOДИMO- CЛEД ПOЛУЧABAHETO HA CЬOTBETHИЯ ЛИЦEHЗ.
2008-02-19 09:27:10ТОШО ЙОРДАНОВ КИРОВ
TOSHO YORDANOV KIROV
Representative
2008-02-19 09:27:10ТОШО ЙОРДАНОВ КИРОВ
TOSHO YORDANOV KIROV
Director
2008-02-19 09:27:10ЮРИ БОГОМИЛОВ КАТАНОВ
YURI BOGOMILOV KATANOV
Director
2008-02-19 09:27:10ЕЛИЦА БОЖИДАРОВА ПАНАЙОТОВА
ELITSA BOZHIDAROVA PANAYOTOVA
Director
2008-02-19 09:27:10АЛФА ДИВЕЛОПМЪНТС ЕАД
ALFA DIVELOPMANTS EAD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата АЛФА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ALFA PROPARTI MENIDZHMANT (ЕИК: 175338013)
Check other registries about the company АЛФА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ALFA PROPARTI MENIDZHMANT (ID: 175338013)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate