Събития с лица свързани с компанията Пафти (ЕИК: 175341486)
Events with persons connected to the company Pafti (ID: 175341486)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175341486)
Към 2020-02-29 03:52:17 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-29 03:52:17 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-09-15 13:12:06Пафти ЕООД
Pafti EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 МУР 1А
2017-09-15 13:12:06ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯManager
2017-09-15 13:12:06ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-09-15 13:12:06ТАТЯНА КРАСИМИРОВА БОШНАКОВА
TATYANA KRASIMIROVA BOSHNAKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
2017-09-15 13:12:06ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ТАТЯНА КРАСИМИРОВА БОШНАКОВА
2012-09-18 09:50:52Пафти
Pafti
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2012-09-18 09:50:52ТАТЯНА КРАСИМИРОВА БОШНАКОВА
TATYANA KRASIMIROVA BOSHNAKOVA
БЪЛГАРИЯManager
2012-09-18 09:50:52ТАТЯНА КРАСИМИРОВА БОШНАКОВА
TATYANA KRASIMIROVA BOSHNAKOVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-09-18 09:50:52БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДЕЛЕВ
BORISLAV GEORGIEV DELEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: ТАТЯНА КРАСИМИРОВА БОШНАКОВА
2012-09-18 09:50:52ТАТЯНА КРАСИМИРОВА БОШНАКОВА
TATYANA KRASIMIROVA BOSHNAKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДЕЛЕВ
2009-03-13 16:50:33Пафти ООД
Pafti OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Арарат 4
2009-03-13 16:50:33БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДЕЛЕВ
BORISLAV GEORGIEV DELEV
Manager
2009-03-13 16:50:33БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДЕЛЕВ
BORISLAV GEORGIEV DELEV
Partner
2009-03-13 16:50:33ТАТЯНА КРАСИМИРОВА БОШНАКОВА
TATYANA KRASIMIROVA BOSHNAKOVA
Partner
2009-03-13 16:50:33Пафти ООД
Pafti OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. АРАРАТ 4
2008-07-22 11:30:02Пафти
Pafti
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-07-22 11:30:02Пафти ООД
Pafti OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 Лозенец 4
2008-07-22 11:30:02Пафти ООД
Pafti OOD
SubjectOfActivity
Консултантска дейност и експертни оценки, сделки и услуги, свързани с осъществяване на строителен надзор, инвеститорски контрол и техническо ръководство, изработка на архитектурни проекти и архитектурни макети, вътрешен и външен дизайн, консултации, експертизи и проучване в строителството, проектирането и реконструкцията на сгради и други съоръжения, покупка и продажба на недвижими имоти, оценка на недвижими имоти, разработка, създаване и реализация на авангардни технологии, съобразени с държавните изисквания и международните стандарти, ноу-хау, авторски произведения, промишлени образци и други обекти на интелектуалната собственост, търговско представителство и посредничество, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, предпечатна подготовка, рекламна дейност, издателска и дистрибуторска дейност, всякаква друга дейност, за която няма законова забрана и която подпомага или улеснява осъществяването на предмета на дейност.
2008-07-22 11:30:02Борислав Делев
Borislav Delev
Manager
2008-07-22 11:30:02Татяна Бошнакова
Tatyana Boshnakova
Manager
2008-07-22 11:30:02Борислав Делев
Borislav Delev
Partner
2008-07-22 11:30:02Татяна Бошнакова
Tatyana Boshnakova
Partner

Проверки в други регистри за фирмата Пафти Pafti (ЕИК: 175341486)
Check other registries about the company Пафти Pafti (ID: 175341486)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More