Събития с лица свързани с компанията СФК-ТРАК (ЕИК: 175356641)
Events with persons connected to the company SFK-TRAK (ID: 175356641)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175356641)
Към 2020-01-29 17:47:19 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 17:47:19 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-10-13 15:19:52ДЕНИЦА ВАЛЕРИЕВА ГЕОРГИЕВА
DENITSA VALERIEVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯManager
2015-10-13 15:19:52ДЕНИЦА ВАЛЕРИЕВА ГЕОРГИЕВА
DENITSA VALERIEVA GEORGIEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2013-05-18 12:04:27СФК-ТРАК ООД
SFK-TRAK OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 ОРЛАНДОВЦИ бул. История Славянобългарска 4
2013-05-18 12:04:27СФК-ТРАК ООД
SFK-TRAK OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 ОРЛАНДОВЦИ бул. История Славянобългарска 4
2011-06-02 14:14:45ДЕНИЦА ВАЛЕРИЕВА СИМЕОНОВА
DENITSA VALERIEVA SIMEONOVA
БЪЛГАРИЯManager
2011-06-02 14:14:45ДЕНИЦА ВАЛЕРИЕВА СИМЕОНОВА
DENITSA VALERIEVA SIMEONOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-06-02 14:14:45ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ ВОДЕНИЧАРОВ
VESELIN HRISTOV VODENICHAROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
200 Sell to: ДЕНИЦА ВАЛЕРИЕВА СИМЕОНОВА
2011-06-02 14:14:45ДЕНИЦА ВАЛЕРИЕВА СИМЕОНОВА
DENITSA VALERIEVA SIMEONOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
200 Buy from: ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ ВОДЕНИЧАРОВ
2011-06-02 14:14:45СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ГАНЕВА
SILVIYA GEORGIEVA GANEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
200 Sell to: ДЕНИЦА ВАЛЕРИЕВА СИМЕОНОВА
2011-06-02 14:14:45ДЕНИЦА ВАЛЕРИЕВА СИМЕОНОВА
DENITSA VALERIEVA SIMEONOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
200 Buy from: СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ГАНЕВА
2011-06-02 14:14:45БОРИСЛАВ ЕЗЕКИЛОВ БОРИСОВ
BORISLAV EZEKILOV BORISOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
200 Sell to: ДЕНИЦА ВАЛЕРИЕВА СИМЕОНОВА
2011-06-02 14:14:45ДЕНИЦА ВАЛЕРИЕВА СИМЕОНОВА
DENITSA VALERIEVA SIMEONOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
200 Buy from: БОРИСЛАВ ЕЗЕКИЛОВ БОРИСОВ
2010-11-05 12:18:10СФК-ТРАК
SFK-TRAK
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2010-11-05 12:18:10СФК-ТРАК ООД
SFK-TRAK OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 ОРЛАНДАВЦИ ул. 202-ра 4
2010-11-05 12:18:10СФК-ТРАК ООД
SFK-TRAK OOD
SubjectOfActivity
ТЪРГОВИЯ С КОРПУСНИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ДЕТАЙЛИ - РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА МАШИНИ, ТЕЖКОТОВАРНИ И ЛЕКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ, МАРКЕТИНГ И ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА МАШИНОСТРОЕНЕТО И АВТОМОБИЛОСТРОЕНЕТО, ПРОДАЖБА НА АВТОЧАСТИ, АВТОРЕМОНТНИ УСЛУГИ, ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ И АВТОКОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ И ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ГОРИВА, ГОРИВО-СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ И ВСЯКАКВИ ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КОМИСИОННИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА СТОКОВ КОНТРОЛ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ, КАКТО И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДРУГИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, ВЪНШНОТЪРГОВСКИ И ВЪНШНО ИКОНОМИЧЕСКИ СДЕЛКИ И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2010-11-05 12:18:10МАРИЯН ВЛАДИМИРОВ СИНАБОВ
MARIYAN VLADIMIROV SINABOV
БЪЛГАРИЯManager
2010-11-05 12:18:10МАРИЯН ВЛАДИМИРОВ СИНАБОВ
MARIYAN VLADIMIROV SINABOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-11-05 12:18:10БИМАР ЕООД
BIMAR EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2010-11-05 12:18:10ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ ВОДЕНИЧАРОВ
VESELIN HRISTOV VODENICHAROV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-11-05 12:18:10БОРИСЛАВ ЕЗЕКИЛОВ БОРИСОВ
BORISLAV EZEKILOV BORISOV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-11-05 12:18:10СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ГАНЕВА
SILVIYA GEORGIEVA GANEVA
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата СФК-ТРАК SFK-TRAK (ЕИК: 175356641)
Check other registries about the company СФК-ТРАК SFK-TRAK (ID: 175356641)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More