Събития с лица свързани с компанията АЛФА ВЕНЧЪРС (ЕИК: 175358208)
Events with persons connected to the company ALFA VENCHARS (ID: 175358208)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175358208)
Към 2020-01-24 13:15:04 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-24 13:15:04 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-02-28 16:53:01Явор Иванов Пеев
YAvor Ivanov Peev
SoleCapitalOwner
2017-02-28 16:53:01Явор Иванов Пеев
YAvor Ivanov Peev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: Ханфорд Кънсалтънси (Оувърсийс) Лимитид
2014-05-13 14:01:23АЛФА ВЕНЧЪРС ЕООД
ALFA VENCHARS EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Витоша 16
2012-03-15 11:07:34Явор Иванов Пеев
YAvor Ivanov Peev
БЪЛГАРИЯManager
2010-06-21 14:49:02АЛФА ВЕНЧЪРС ЕООД
ALFA VENCHARS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.6-ти септември 33-А
2010-06-21 14:49:02ХАНФОРД КЪНСАЛТЪНСИ (ОУВЪРСИЙС) ЛИМИТИД - КИПЪР
HANFORD KANSALTANSI (OUVARSIYS) LIMITID - KIPAR
SoleCapitalOwner
2008-04-15 09:28:49АЛФА ВЕНЧЪРС
ALFA VENCHARS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-04-15 09:28:49АЛФА ВЕНЧЪРС ЕООД
ALFA VENCHARS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ул.Проф. КИРИЛ ПОПОВ 53-А
2008-04-15 09:28:49АЛФА ВЕНЧЪРС ЕООД
ALFA VENCHARS EOOD
SubjectOfActivity
KOHCУЛTAHTCKA ДEЙHOCT, MEHИДЖMЬHT HA ДPУЖECTBA, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, BЪTPEШHA И BЪHШHA TЪPГOBИЯ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT И BCЯKAKBA ДPУГA TЪPГOBCKA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOHИTE на P.България, И ЗA KOЯTO HE CE ИЗИCKBA ПPEДBAPИTEЛHO PAЗPEШEHИE /ЛИЦEHЗИЯ/ OT ДЪPЖABEH OPГAH, KATO B CЛУЧAЙ, ЧE ЗA HЯKOЯ OT ГOPEИЗБPOEHИTE ДEЙHOCTИ CE ИЗИCKBA PAЗPEШEHИE, TO TAKABA ЩE БЪДE ИЗBЪPШBAHA CЛEД ПOЛУЧABAHETO MУ.
2008-04-15 09:28:49МЕГЛЕНА АНТОНОВА ТУШЕВА
MEGLENA ANTONOVA TUSHEVA
Manager
2008-04-15 09:28:49ХАНФОРД КЪНСАЛТЪНСИ (ОУВЪРСИЙС) ЛИМИТИД - КИПЪР
HANFORD KANSALTANSI (OUVARSIYS) LIMITID - KIPAR
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата АЛФА ВЕНЧЪРС ALFA VENCHARS (ЕИК: 175358208)
Check other registries about the company АЛФА ВЕНЧЪРС ALFA VENCHARS (ID: 175358208)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More