Събития с лица свързани с компанията СОФИЯ ХАУС МЕНИДЖМЪНТ (ЕИК: 175366977)
Events with persons connected to the company SOFIYA HAUS MENIDZHMANT (ID: 175366977)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175366977)
Към 2020-01-23 01:18:45 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 01:18:45 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2008-02-25 16:09:45СОФИЯ ХАУС МЕНИДЖМЪНТ
SOFIYA HAUS MENIDZHMANT
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-02-25 16:09:45ДРАГОМИР ВЛАДИМИРОВ АГАЙН
DRAGOMIR VLADIMIROV AGAYN
Partner
2008-02-25 16:09:45ДИЯН ВАСИЛЕВ ДУЧЕВ
DIYAN VASILEV DUCHEV
Partner
2008-02-25 16:09:45ДИЯН ВАСИЛЕВ ДУЧЕВ
DIYAN VASILEV DUCHEV
SoleCapitalOwner
2008-02-25 16:09:45ДИЯН ВАСИЛЕВ ДУЧЕВ
DIYAN VASILEV DUCHEV
ShareTransfer
2500 Sell to: ДРАГОМИР ВЛАДИМИРОВ АГАЙН
2008-02-25 16:09:45ДРАГОМИР ВЛАДИМИРОВ АГАЙН
DRAGOMIR VLADIMIROV AGAYN
ShareTransfer
2500 Buy from: ДИЯН ВАСИЛЕВ ДУЧЕВ
2008-02-25 13:07:23СОФИЯ ХАУС МЕНИДЖМЪНТ
SOFIYA HAUS MENIDZHMANT
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-02-25 13:07:23СОФИЯ ХАУС МЕНИДЖМЪНТ ООД
SOFIYA HAUS MENIDZHMANT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 бул. БЪЛГАРИЯ 88,ВХ. 2,АП.2.15
2008-02-25 13:07:23СОФИЯ ХАУС МЕНИДЖМЪНТ ООД
SOFIYA HAUS MENIDZHMANT OOD
SubjectOfActivity
УПPABЛEHИE HA ИMOTИ, OTДABAHE ПOД HAEM HA ИMOTИ, ПOKУПKA И ПPOДAЖБA HA ИMOTИ, УПPABЛEHИE HA ПPOEKTИ, ПOCPEДHИЧECKИ УCЛУГИ, KOHCУЛTAHTCKA ДEЙHOCT, KAKTO И BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOHA.
2008-02-25 13:07:23ДИЯН ВАСИЛЕВ ДУЧЕВ
DIYAN VASILEV DUCHEV
Manager
2008-02-25 13:07:23ДИЯН ВАСИЛЕВ ДУЧЕВ
DIYAN VASILEV DUCHEV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата СОФИЯ ХАУС МЕНИДЖМЪНТ SOFIYA HAUS MENIDZHMANT (ЕИК: 175366977)
Check other registries about the company СОФИЯ ХАУС МЕНИДЖМЪНТ SOFIYA HAUS MENIDZHMANT (ID: 175366977)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More