Събития с лица свързани с компанията ЕМ.О.СИ (ЕИК: 175369418)
Events with persons connected to the company EM.O.SI (ID: 175369418)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175369418)
Към 2020-01-18 17:26:27 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-18 17:26:27 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-03-18 14:18:58ЕМ.О.СИ
EM.O.SI
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2016-03-18 14:18:58ЕМ.О.СИ ЕООД
EM.O.SI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1229 НАДЕЖДА 3 304 Д
2016-03-18 14:18:58БОРИСЛАВ БОРИСОВ СТАМЕНОВ
BORISLAV BORISOV STAMENOV
БЪЛГАРИЯManager
2016-03-18 14:18:58БОРИСЛАВ БОРИСОВ СТАМЕНОВ
BORISLAV BORISOV STAMENOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-03-18 14:18:58ПАВЕЛ ВЕНЦИСЛАВОВ ВЛАДИМИРОВ
PAVEL VENTSISLAVOV VLADIMIROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: БОРИСЛАВ БОРИСОВ СТАМЕНОВ
2016-03-18 14:18:58БОРИСЛАВ БОРИСОВ СТАМЕНОВ
BORISLAV BORISOV STAMENOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: ПАВЕЛ ВЕНЦИСЛАВОВ ВЛАДИМИРОВ
2016-03-18 14:18:58ГЕОРГИ СВЕТОСЛАВОВ НАЙДЕНОВ
GEORGI SVETOSLAVOV NAYDENOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: БОРИСЛАВ БОРИСОВ СТАМЕНОВ
2016-03-18 14:18:58БОРИСЛАВ БОРИСОВ СТАМЕНОВ
BORISLAV BORISOV STAMENOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: ГЕОРГИ СВЕТОСЛАВОВ НАЙДЕНОВ
2015-04-09 13:31:44КРУМ ЕВГЕНИЕВ ЗАХАРИЕВ
KRUM EVGENIEV ZAHARIEV
БЪЛГАРИЯManager
2009-02-02 16:11:09ГЕОРГИ СВЕТОСЛАВОВ НАЙДЕНОВ
GEORGI SVETOSLAVOV NAYDENOV
Manager
2009-02-02 16:11:09ПАВЕЛ ВЕНЦИСЛАВОВ ВЛАДИМИРОВ
PAVEL VENTSISLAVOV VLADIMIROV
Manager
2009-02-02 16:11:09ГЕОРГИ СВЕТОСЛАВОВ НАЙДЕНОВ
GEORGI SVETOSLAVOV NAYDENOV
Partner
2009-02-02 16:11:09ПАВЕЛ ВЕНЦИСЛАВОВ ВЛАДИМИРОВ
PAVEL VENTSISLAVOV VLADIMIROV
Partner
2009-02-02 16:11:09АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ ТОНЕВ 2550лв.,ПРЕСИЯНА ПЛАМЕНОВА ПАЦЕВА 2450лв.
ALEKSANDAR STOYANOV TONEV 2550lv.,PRESIYANA PLAMENOVA PATSEVA 2450lv.
ShareTransfer
5000 Sell to: ПАВЕЛ ВЕНЦИСЛАВОВ ВЛАДИМИРОВ - 2500лв.,ГЕОРГИ СВЕТОСЛАВОВ НАЙДЕНОВ 2500лВ
2009-02-02 16:11:09ПАВЕЛ ВЕНЦИСЛАВОВ ВЛАДИМИРОВ - 2500лв.,ГЕОРГИ СВЕТОСЛАВОВ НАЙДЕНОВ 2500лВ
PAVEL VENTSISLAVOV VLADIMIROV - 2500lv.,GEORGI SVETOSLAVOV NAYDENOV 2500lV
ShareTransfer
5000 Buy from: АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ ТОНЕВ 2550лв.,ПРЕСИЯНА ПЛАМЕНОВА ПАЦЕВА 2450лв.
2008-05-13 14:54:49АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ ТОНЕВ
ALEKSANDAR STOYANOV TONEV
Manager
2008-05-13 14:54:49АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ ТОНЕВ
ALEKSANDAR STOYANOV TONEV
Partner
2008-05-13 14:54:49ПРЕСИЯНА ПЛАМЕНОВА ПАЦЕВА
PRESIYANA PLAMENOVA PATSEVA
Partner
2008-05-13 14:54:49ПРЕСИАНА ПЛАМЕНОВА ПАЦЕВА-; ЗИНАИДА СТЕПАНОВА ЧЕРВЕНКОВА
PRESIANA PLAMENOVA PATSEVA-; ZINAIDA STEPANOVA CHERVENKOVA
ShareTransfer
2550 Sell to: АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ ТОНЕВ
2008-05-13 14:54:49АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ ТОНЕВ
ALEKSANDAR STOYANOV TONEV
ShareTransfer
2550 Buy from: ПРЕСИАНА ПЛАМЕНОВА ПАЦЕВА-; ЗИНАИДА СТЕПАНОВА ЧЕРВЕНКОВА
2008-05-13 14:02:22ЕМ.О.СИ
EM.O.SI
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-05-13 14:02:22ЕМ.О.СИ ООД
EM.O.SI OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 БЕЛИ БРЕЗИ бул. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 49
2008-05-13 14:02:22ЕМ.О.СИ ООД
EM.O.SI OOD
SubjectOfActivity
TЪPГOBИЯ C BCЯKAKЬB BИД CTOKИ ДEЙHOCTИ HA TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO, ПOCPEДHИЧECTBO И AГEHTCTBO, KOMИCИOHHA, KOHCИГHAЦИOHHA И OKAЗИOHHA TЬPГOBИЯ, EKCПЛOATAЦИЯ HA ЗABEДEHИE ЗA OБЩECTBEHO XPAHEHE, OT BCЯKAKЬB BИД PECTOPAHTЬOPCTBO И XOTEЛИEPCTBO, ПPEДПPИEMAЧECKA, ИЗДATEЛCKA, KOHCУЛTAHTCKA, TPAHCПOPTHA, CПEДИЦИOHHA, TУPИCTИЧECKA, ЛИЗИHГOBA, ИHЖEHEPИHГOBA, PEKЛAMHA И ИMПPECAPCKA ДEЙHOCT, MEHИДЖMЬHT И MAPKETИHГ, BЬHШHOTЬPГOBCKA ДEЙHOCT, BHOC, ИЗHOC HA CTOKИ, CЧETOBOДHO OБCЛУЖBAHE, KAKTO И BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT, PAЗPEШEHA OT ЗAKOHA.
2008-05-13 14:02:22ПРЕСИЯНА ПЛАМЕНОВА ПАЦЕВА
PRESIYANA PLAMENOVA PATSEVA
Manager
2008-05-13 14:02:22ПРЕСИЯНА ПЛАМЕНОВА ПАЦЕВА
PRESIYANA PLAMENOVA PATSEVA
Partner
2008-05-13 14:02:22ЗИНАИДА СТЕПАНОВНА ЧЕРВЕНКОВА
ZINAIDA STEPANOVNA CHERVENKOVA
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ЕМ.О.СИ EM.O.SI (ЕИК: 175369418)
Check other registries about the company ЕМ.О.СИ EM.O.SI (ID: 175369418)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More