Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ФЕРОКОМПЛЕКТ (ЕИК: 175376099)
Events with persons connected to the company FEROKOMPLEKT (ID: 175376099)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175376099)
Към 2019-12-08 09:57:56 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-08 09:57:56 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-07-12 12:13:55ФЕРОКОМПЛЕКТ ЕООД
FEROKOMPLEKT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. КОЛОНИЯ ТОВАР 1
2011-07-12 12:13:55ФЕРОКОМПЛЕКТ ЕООД
FEROKOMPLEKT EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново 5000 ул. КОЛОНИЯ ТОВАР 1
2011-07-12 12:13:55МИРОСЛАВ МАРИНОВ ПАЛАЗОВ
MIROSLAV MARINOV PALAZOV
БЪЛГАРИЯManager
2010-05-21 16:41:27ФЕРОКОМПЛЕКТ
FEROKOMPLEKT
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-05-21 16:41:27МИРОСЛАВ МАРИНОВ ПАЛАЗОВ
MIROSLAV MARINOV PALAZOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-05-21 16:41:27ТРОФИЛ ХРИСТОВ КОЛАРОВ
TROFIL HRISTOV KOLAROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
800 Sell to: МИРОСЛАВ МАРИНОВ ПАЛАЗОВ
2010-05-21 16:41:27МИРОСЛАВ МАРИНОВ ПАЛАЗОВ
MIROSLAV MARINOV PALAZOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
800 Buy from: ТРОФИЛ ХРИСТОВ КОЛАРОВ
2009-11-13 10:13:46МИРОСЛАВ МАРИНОВ ПАЛАЗОВ
MIROSLAV MARINOV PALAZOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-11-13 10:13:46ТОМИ КОМЕРС ООД
TOMI KOMERS OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4200 Sell to: МИРОСЛАВ МАРИНОВ ПАЛАЗОВ
2009-11-13 10:13:46МИРОСЛАВ МАРИНОВ ПАЛАЗОВ
MIROSLAV MARINOV PALAZOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4200 Buy from: ТОМИ КОМЕРС ООД
2009-05-27 09:25:26ФЕРОКОМПЛЕКТ
FEROKOMPLEKT
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-05-27 09:25:26ФЕРОКОМПЛЕКТ ООД
FEROKOMPLEKT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Велико Търново ул. КОЛОНИЯ ТОВАР 1
2009-05-27 09:25:26МИРОСЛАВ МАРИНОВ ПАЛАЗОВ
MIROSLAV MARINOV PALAZOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-05-27 09:25:26ТРОФИЛ ХРИСТОВ КОЛАРОВ
TROFIL HRISTOV KOLAROV
БЪЛГАРИЯManager
2009-05-27 09:25:26ТОМИ КОМЕРС ООД
TOMI KOMERS OOD
БЪЛГАРИЯPartner
2009-05-27 09:25:26ТРОФИЛ ХРИСТОВ КОЛАРОВ
TROFIL HRISTOV KOLAROV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-05-27 09:25:26ТОМИ КОМЕРС ООД
TOMI KOMERS OOD
SoleCapitalOwner
2009-05-27 09:25:26ТОМИ КОМЕРС ООД
TOMI KOMERS OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
800 Sell to: ТРОФИЛ ХРИСТОВ КОЛАРОВ
2009-05-27 09:25:26ТРОФИЛ ХРИСТОВ КОЛАРОВ
TROFIL HRISTOV KOLAROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
800 Buy from: ТОМИ КОМЕРС ООД
2008-12-22 11:14:18ТОДОР МАРИНОВ ПАЛАЗОВ
TODOR MARINOV PALAZOV
Manager
2008-12-22 11:14:18ДАНИЕЛ НИКОЛОВ СТОЙКОВ
DANIEL NIKOLOV STOYKOV
Manager
2008-12-22 11:14:18ТОМИ КОМЕРС ООД
TOMI KOMERS OOD
SoleCapitalOwner
2008-12-22 11:14:18ДАНИЕЛ НИКОЛОВ СТОЙКОВ
DANIEL NIKOLOV STOYKOV
ShareTransfer
5000 Sell to: ТОМИ КОМЕРС ООД
2008-12-22 11:14:18ТОМИ КОМЕРС ООД
TOMI KOMERS OOD
ShareTransfer
5000 Buy from: ДАНИЕЛ НИКОЛОВ СТОЙКОВ
2008-09-24 14:25:02ФЕРОКОМПЛЕКТ
FEROKOMPLEKT
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-09-24 14:25:02ФЕРОКОМПЛЕКТ ООД
FEROKOMPLEKT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул.Кюстендил 53
2008-09-24 14:25:02ФЕРОКОМПЛЕКТ ООД
FEROKOMPLEKT OOD
SubjectOfActivity
БИЗHEC ПЛAHИPAHE, УПPABЛEHИE HA ПPOEKTИ, ФИHAHCOBИ И CEKTOPHИ AHAЛИЗИ, MAPKETИHГOBИ ПPOУЧBAHИЯ, ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ CЪC ЗEMEДEЛCKA ПPOДУKЦИЯ B HEПPEPAБOTEH И ПPEPAБOTEH BИД, BЪTPEШHO И BЪHШHOTЪPГOBCKA ДEЙHOCT, PAЗPAБOTBAHE HA ИHBECTИЦИOHHИ ПPOEKTИ, BЪBEЖДAHE HA HOBИ TEXHOЛOГИИ И HOУ-XAУ, CTPOИTEЛCTBO, ПPEBOЗ HA TOBAPИ И CTOKИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, CПEДИTOPCKA ДEЙHOCT, ПPOИЗBOДCTBO HA BCЯKAKBИ CTOKИ И ИЗBЬPШBAHE HA BCЯKAKBИ УCЛУГИ, TУPИCTИЧECKИ УCЛУГИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ПPEДCTABИTEЛCTBO, ПOCPEДHИЧECTBO И KOMИCИOHEPCKA ДEЙHOCT, OБOPУДBAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA ЗABEДEHИЯ, MAГAЗИHИ И ATEЛИETA, XOTEЛИEPCTBO, ИЗГPAЖДAHE И EKCПЛOATИPAHE HA CЪOPЪЖEHИЯ ЗA ПPOИЗBOДCTBO HA EЛEKTPИЧECKA И/ИЛИ TOПЛИHHA EHEPГИЯ OT KOHBEHЦИOHAЛHИ И BЪЗOБHOBЯEMИ EHEPГИЙHИ ИЗTOЧHИЦИ, ПPOИЗBOДCTBO И ПPOДAЖБA HA EЛEKTPИЧECKA И/ИЛИ TOПЛИHHA EHEPГИЯ OT KOHBEHЦИOHAЛHИ И BЪЗOБHOBЯEMИ EHEPГИЙHИ ИЗTOЧHИЦИ, ПPOEKTИPAHE И CTPOИTEЛCTBO HA ПPOMИШЛEHИ, ЖИЛИЩHИ, BИЛHИ И ДP. CГPAДИ, ПOKУПKO-ПPOДAЖБA HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO BЪB BPЪЗKA C ПOKУПKO-ПPOДAЖБA HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ, KAKTO И BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOHA.
2008-09-24 14:25:02ДАНИЕЛ НИКОЛОВ СТОЙКОВ
DANIEL NIKOLOV STOYKOV
Manager
2008-09-24 14:25:02ДАНИЕЛ НИКОЛОВ СТОЙКОВ
DANIEL NIKOLOV STOYKOV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ФЕРОКОМПЛЕКТ FEROKOMPLEKT (ЕИК: 175376099)
Check other registries about the company ФЕРОКОМПЛЕКТ FEROKOMPLEKT (ID: 175376099)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate