Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията БОЛКАН ЕКО ПАРК (ЕИК: 175382465)
Events with persons connected to the company BOLKAN EKO PARK (ID: 175382465)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175382465)
Към 2019-12-16 09:45:16 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-16 09:45:16 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-08-29 15:14:27Максим Жеков Димов
Maksim ZHekov Dimov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-08-29 15:14:27АТАНАС ВАСИЛЕВ ДОБРЕВ
ATANAS VASILEV DOBREV
Director
2012-08-29 15:14:27Андрей Георгиевич Георгиев
Andrey Georgievich Georgiev
БЪЛГАРИЯDirector
2012-08-29 15:14:27Яков Алиевич Местоев
YAkov Alievich Mestoev
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯDirector
2012-08-23 18:33:07Руснефтехим България
Rusneftehim Balgariya
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2012-08-23 18:33:07Яков Алиевич Мостоев
YAkov Alievich Mostoev
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯRepresentative
2012-08-23 18:33:07Яков Алиевич Мостоев
YAkov Alievich Mostoev
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯDirector
2012-08-23 18:33:07Нефтена компания РУСНЕФТЕХИМ
Neftena kompaniya RUSNEFTEHIM
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯSoleCapitalOwner
2012-03-28 14:33:20Руснефтехим България АД
Rusneftehim Balgariya AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ул. Родопски извор 42Б
2011-10-03 17:02:21Максим Жеков Димов
Maksim ZHekov Dimov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-10-03 17:02:21Аушев Ибрагим Салманович
Aushev Ibragim Salmanovich
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯDirector
2011-06-07 16:58:46Станислав Иванов Велинов
Stanislav Ivanov Velinov
БЪЛГАРИЯDirector
2011-05-11 18:27:35ПетроАлианс нефтена компания АД
PetroAlians neftena kompaniya AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ул. РОДОПСКИ ИЗВОР 42Б
2011-05-11 18:27:35ПетроАлианс нефтена компания АД
PetroAlians neftena kompaniya AD
SubjectOfActivity
Придобиване, управление и продажба на активи в областта на нефтената промишленост.
2011-05-11 18:27:35Борислав Димчев Славов
Borislav Dimchev Slavov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-05-11 18:27:35Андрей Георгиевич Георгиев
Andrey Georgievich Georgiev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-05-11 18:27:35Борислав Димчев Славов
Borislav Dimchev Slavov
БЪЛГАРИЯDirector
2011-05-11 18:27:35Андрей Георгиевич Георгиев
Andrey Georgievich Georgiev
БЪЛГАРИЯDirector
2011-05-11 18:27:35Максим Жеков Димов
Maksim ZHekov Dimov
БЪЛГАРИЯDirector
2009-04-08 14:41:00Мак Къп
Mak Kap
БЪЛГАРИЯDirector
2009-03-20 11:51:22БОЛКАН ЕКО ПАРК АД
BOLKAN EKO PARK AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 БОРОВО ул. РОДОПСКИ ИЗВОР 42Б
2009-03-20 11:51:22МакКЪП Инвестмънт АД
MakKAP Investmant AD
БЪЛГАРИЯDirector
2008-10-07 17:29:33БОЛКАН ЕКО ПАРК АД
BOLKAN EKO PARK AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 БОРОВО ул. РОДОПСКИ ИЗВОР 42Б
2008-10-07 17:29:33БОЛКАН ЕКО ПАРК АД
BOLKAN EKO PARK AD
SubjectOfActivity
изграждане и управление на енергийни обекти за производство на електрическа енергия чрез използване силата на вятъра; продажба на произведената електрическа енергия чрез изграждане или присъединяване към съществуващи електропроводи.
2008-10-07 17:29:33Нели Ганчева Колева
Neli Gancheva Koleva
Director
2008-02-26 13:06:34БОЛКАН ЕКО ПАРК
BOLKAN EKO PARK
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-26 13:06:34БОЛКАН ЕКО ПАРК АД
BOLKAN EKO PARK AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 БОРОВО ул. РОДОПСКИ ИЗВОР 42Б
2008-02-26 13:06:34БОЛКАН ЕКО ПАРК АД
BOLKAN EKO PARK AD
SubjectOfActivity
ИЗГPAЖДAHE И УПPABЛEHИE HA EHEPГИЙHИ OБEKTИ ЗA ПPOИЗBOДCTBO HA EЛEKTPИЧECKA EHEPГИЯ OT BЯTЪPHИ ЦEHTPAЛИ И ФOTOBOЛАТИЧHИ MOДУЛИ; ПPOДAЖБA HA ПPOИЗBEДEHATA EЛEKTPИЧECKA EHEPГИЯ ЧPEЗ ИЗГPAЖДAHE ИЛИ ПPИCЪEДИHЯBAHE KЪM CЪЩECTBУBAЩИ EЛEKTPOПPOBOДИ.
2008-02-26 13:06:34АТАНАС ВАСИЛЕВ ДОБРЕВ
ATANAS VASILEV DOBREV
Representative
2008-02-26 13:06:34АТАНАС ВАСИЛЕВ ДОБРЕВ
ATANAS VASILEV DOBREV
Director
2008-02-26 13:06:34МАКСИМ ЖЕКОВ ДИМОВ
MAKSIM ZHEKOV DIMOV
Director
2008-02-26 13:06:34МАККАП АД
MAKKAP AD
Director

Проверки в други регистри за фирмата БОЛКАН ЕКО ПАРК BOLKAN EKO PARK (ЕИК: 175382465)
Check other registries about the company БОЛКАН ЕКО ПАРК BOLKAN EKO PARK (ID: 175382465)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate