Събития с лица свързани с компанията ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ПАРК (ЕИК: 175384338)
Events with persons connected to the company LENDMARK BALGARIYA PARK (ID: 175384338)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175384338)
Към 2020-06-04 21:27:23 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-06-04 21:27:23 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-03-20 18:56:40ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ПАРК ЕООД
LENDMARK BALGARIYA PARK EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 20-ти април 6
2015-03-20 18:56:40ДОБИНИ ПРОПЪРТИЗ ЛИМИТИД
DOBINI PROPARTIZ LIMITID
КИПЪРSoleCapitalOwner
2015-03-20 18:56:40БРИДЖКОРП АД
BRIDZHKORP AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
15 717 110 Sell to: ДОБИНИ ПРОПЪРТИЗ ЛИМИТИД
2014-03-26 11:59:17ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ПАРК ЕООД
LENDMARK BALGARIYA PARK EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 Шейново 7
2014-03-26 11:59:17ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ПАРК ЕООД
LENDMARK BALGARIYA PARK EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Иван Вазов 30
2012-03-14 09:51:27ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ПАРК ЕООД
LENDMARK BALGARIYA PARK EOOD
DebtorOverSecureClaims
2012-03-14 09:51:27“ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД
“YUROBANK I EF DZHI BALGARIYA” AD
AtPawnCreditors
2012-01-27 10:30:46Явор Иванов Пеев
YAvor Ivanov Peev
БЪЛГАРИЯManager
2011-07-27 17:30:28Меглена Антонова Тушева
Meglena Antonova Tusheva
БЪЛГАРИЯManager
2011-05-26 08:29:07Бриджкорп АД
Bridzhkorp AD
Pledgors
2011-05-26 08:29:07Лендмарк България Парк ЕООД
Lendmark Balgariya Park EOOD
SecuredClaimDebtors
2011-05-26 08:29:07ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД
YUROBANK I EF DZHI BALGARIYA AD
PledgeCreditors
2011-03-12 01:22:12ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ПАРК ЕООД
LENDMARK BALGARIYA PARK EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Иван Вазов 30
2011-03-12 01:22:12ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ПАРК ЕООД
LENDMARK BALGARIYA PARK EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Иван Вазов 30
2011-03-12 01:22:12БРИДЖКОРП АД
BRIDZHKORP AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-03-12 01:22:12БРИДЖКОРП АД
BRIDZHKORP AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
15717110 Buy from: ЛЕНДМАРК ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ С.А
2009-08-12 16:30:25ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ПАРК ЕООД
LENDMARK BALGARIYA PARK EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 14
2009-08-12 16:30:25РИЧАРД УИЛЯМ МАКДОНАЛД
RICHARD UILYAM MAKDONALD
ВЕЛИКОБРИТАНИЯManager
2009-08-12 16:30:25ЛЕНДМАРК ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ С.А
LENDMARK PROPARTI MENIDZHMANT S.A
ЛЮКСЕМБУРГSoleCapitalOwner
2008-12-22 09:25:20ХЕНРИ АЛЕКСАНДЪР БРОМПТЪН ГУИН-ДЖОУНС
HENRI ALEKSANDAR BROMPTAN GUIN-DZHOUNS
Manager
2008-02-18 12:23:53ЛЕНДМАРК ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ С.А
LENDMARK PROPARTI MENIDZHMANT S.A
SoleCapitalOwner
2008-02-18 12:12:52ЛЕНДМАРК ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ ЕАД
LENDMARK PROPARTI BALGARIYA EAD
ShareTransfer
12490000 Sell to: ЛЕНДМАРК ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ С.А
2008-02-18 09:45:36ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ПАРК
LENDMARK BALGARIYA PARK
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-02-18 09:45:36ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ПАРК ЕООД
LENDMARK BALGARIYA PARK EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 14
2008-02-18 09:45:36ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ПАРК ЕООД
LENDMARK BALGARIYA PARK EOOD
SubjectOfActivity
ДEЙHOCTИ, CBЪPЗAHИ C ПOKУПKO-ПPOДAЖБA, УПPABЛEHИE И MAPKETИHГ HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ, CTPOИTEЛCTBO И ФИHAHCИPAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ, ЛИЗИHГOBИ И KOHCУЛTAHTCKИ УCЛУГИ, TЬPГOBCKO ПOCPEДHИЧECTBO И ПPEДCTABИTEЛCTBO, KOMИCИOHHИ И CПEДИЦИOHHИ УCЛУГИ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, BCЯKAKBИ ДPУГИ ДEЙHOCTИ, KOИTO HE CA ЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA.
2008-02-18 09:45:36ТАНЯ КОЛЕВА КОСЕВА-БОШОВА
TANYA KOLEVA KOSEVA-BOSHOVA
Manager
2008-02-18 09:45:36РИЧАРД УИЛЯМ МАКДАНАЛД
RICHARD UILYAM MAKDANALD
Manager
2008-02-18 09:45:36МАРТИН ПАУЛ ДЪДЛИ
MARTIN PAUL DADLI
Manager
2008-02-18 09:45:36ЛЕНДМАРК ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ ЕАД
LENDMARK PROPARTI BALGARIYA EAD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ПАРК LENDMARK BALGARIYA PARK (ЕИК: 175384338)
Check other registries about the company ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ ПАРК LENDMARK BALGARIYA PARK (ID: 175384338)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More