Събития с лица свързани с компанията АР ЕЙЧ ФРЕЙТ БЪЛГАРИЯ (ЕИК: 175385397)
Events with persons connected to the company AR EYCH FREYT BALGARIYA (ID: 175385397)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175385397)
Към 2020-01-23 04:18:43 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 04:18:43 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-07-10 16:17:49АР ЕЙЧ ФРЕЙТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
AR EYCH FREYT BALGARIYA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 бул.БЪЛГАРИЯ 88 4
2013-07-10 16:17:49БЕАТРИКС РАЙШЕР - ВАСИЛЕВ
BEATRIKS RAYSHER - VASILEV
АВСТРИЯManager
2013-07-10 16:17:49БЕАТРИКС РАЙШЕР - ВАСИЛЕВ
BEATRIKS RAYSHER - VASILEV
АВСТРИЯSoleCapitalOwner
2013-07-10 16:17:49ИВО АНДРОВ ВАСИЛЕВ
IVO ANDROV VASILEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: БЕАТРИКС РАЙШЕР - ВАСИЛЕВ
2013-07-10 16:17:49БЕАТРИКС РАЙШЕР - ВАСИЛЕВ
BEATRIKS RAYSHER - VASILEV
АВСТРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ИВО АНДРОВ ВАСИЛЕВ
2008-02-20 14:17:59АР ЕЙЧ ФРЕЙТ БЪЛГАРИЯ
AR EYCH FREYT BALGARIYA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-02-20 14:17:59АР ЕЙЧ ФРЕЙТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
AR EYCH FREYT BALGARIYA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 НАРОДНО ХОРО 60 А
2008-02-20 14:17:59АР ЕЙЧ ФРЕЙТ БЪЛГАРИЯ ЕООД
AR EYCH FREYT BALGARIYA EOOD
SubjectOfActivity
KOHCУЛTAHTCKA И ПOCPEДHИЧECKA ДEЙHOCT, TЬPГOBCKA И ИHBECTИЦИOHHA ДEЙHOCT BЬB BPЬЗKA C HEДBИЖИMИ ИMOTИ, TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHHИ CДEЛKИ, OTДABAHE ПOД HAEM HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ, CTPOИTEЛCTBO И ПPOEKTИPAHE, CПEДИTOPCKИ, KOHCУЛTAHTCKИ И TPAHCПOPTHИ УCЛУГИ, ПPOИЗBOДCTBO, TЬPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO, KAKTO И BCЯKAKBA ДPУГA TЬPГOBCKA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOHA.
2008-02-20 14:17:59ИВО АНДРОВ ВАСИЛЕВ
IVO ANDROV VASILEV
Manager
2008-02-20 14:17:59ИВО АНДРОВ ВАСИЛЕВ
IVO ANDROV VASILEV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата АР ЕЙЧ ФРЕЙТ БЪЛГАРИЯ AR EYCH FREYT BALGARIYA (ЕИК: 175385397)
Check other registries about the company АР ЕЙЧ ФРЕЙТ БЪЛГАРИЯ AR EYCH FREYT BALGARIYA (ID: 175385397)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More