Събития с лица свързани с компанията ПРАЙМ ХЕЛТ (ЕИК: 175395208)
Events with persons connected to the company PRAYM HELT (ID: 175395208)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175395208)
Към 2020-02-17 03:29:08 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-17 03:29:08 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-11-30 18:23:47ТАТЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА
TATYANA IVANOVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2010-06-28 14:42:05ГАЛИНА АТАНАСОВА АНГЕЛСКА
GALINA ATANASOVA ANGELSKA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-06-28 14:42:05ГАЛИНА АТАНАСОВА АНГЕЛСКА
GALINA ATANASOVA ANGELSKA
БЪЛГАРИЯDirector
2009-11-16 16:57:04ПРАЙМ ХЕЛТ
PRAYM HELT
LegalForm
Акционерно дружество
2009-11-16 16:57:04ПРАЙМ ХЕЛТ АД
PRAYM HELT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 бул.Фредерик Жулио Кюри 16
2009-11-16 16:57:04ПРАЙМ ХЕЛТ АД
PRAYM HELT AD
SubjectOfActivity
строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, търговия със стоки на промишлеността и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон.
2009-11-16 16:57:04СПАС НИКОЛОВ СПАСКОВ
SPAS NIKOLOV SPASKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-11-16 16:57:04СПАС НИКОЛОВ СПАСКОВ
SPAS NIKOLOV SPASKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-11-16 16:57:04ДОРА НИКОЛАЕВА ПРАМАТАРОВА
DORA NIKOLAEVA PRAMATAROVA
БЪЛГАРИЯDirector
2009-11-16 16:57:04КРАСИМИР ИВАНОВ АПОСТОЛОВ
KRASIMIR IVANOV APOSTOLOV
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата ПРАЙМ ХЕЛТ PRAYM HELT (ЕИК: 175395208)
Check other registries about the company ПРАЙМ ХЕЛТ PRAYM HELT (ID: 175395208)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More