Събития с лица свързани с компанията Блу Оушън Сейлър (ЕИК: 175398101)
Events with persons connected to the company Blu Oushan Seylar (ID: 175398101)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175398101)
Към 2020-01-26 09:15:08 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-26 09:15:08 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-09-15 13:15:44Блу Оушън Сейлър ЕООД
Blu Oushan Seylar EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. МУР 1А
2017-09-15 13:15:44ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯManager
2017-09-15 13:15:44ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-09-15 13:15:44ТАТЯНА КРАСИМИРОВА БОШНАКОВА
TATYANA KRASIMIROVA BOSHNAKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
2017-09-15 13:15:44ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ТАТЯНА КРАСИМИРОВА БОШНАКОВА
2012-09-18 09:41:00ТАТЯНА КРАСИМИРОВА БОШНАКОВА
TATYANA KRASIMIROVA BOSHNAKOVA
БЪЛГАРИЯManager
2012-09-18 09:41:00ТАТЯНА КРАСИМИРОВА БОШНАКОВА
TATYANA KRASIMIROVA BOSHNAKOVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-09-18 09:41:00БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДЕЛЕВ
BORISLAV GEORGIEV DELEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ТАТЯНА КРАСИМИРОВА БОШНАКОВА
2012-09-18 09:41:00ТАТЯНА КРАСИМИРОВА БОШНАКОВА
TATYANA KRASIMIROVA BOSHNAKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДЕЛЕВ
2009-03-11 11:12:19Блу Оушън Сейлър ЕООД
Blu Oushan Seylar EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. Арарат 4
2008-12-19 12:47:54Блу Оушън Сейлър
Blu Oushan Seylar
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-12-19 12:47:54БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДЕЛЕВ
BORISLAV GEORGIEV DELEV
Manager
2008-12-19 12:47:54Борислав Георгиев Делев
Borislav Georgiev Delev
SoleCapitalOwner
2008-12-19 12:47:54Михаил Александров Шарбанов ; Костадинка Василева Тодорова ; Георги Иванов Найденов
Mihail Aleksandrov SHarbanov ; Kostadinka Vasileva Todorova ; Georgi Ivanov Naydenov
ShareTransfer
5000 Sell to: Борислав Георгиев Делев
2008-12-19 12:47:54Борислав Георгиев Делев
Borislav Georgiev Delev
ShareTransfer
5000 Buy from: Михаил Александров Шарбанов ; Костадинка Василева Тодорова ; Георги Иванов Найденов
2008-12-19 12:47:54БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДЕЛЕВ
BORISLAV GEORGIEV DELEV
ShareTransfer
3750 Buy from: Михаил Александров Шарбанов ; Костадинка Василева Тодорова ; Георги Иванов Найденов ,
2008-11-27 12:36:39Блу Оушън Сейлър
Blu Oushan Seylar
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-11-27 12:36:39Блу Оушън Сейлър ЕООД
Blu Oushan Seylar EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. Лозенец 4
2008-11-27 12:36:39Блу Оушън Сейлър ЕООД
Blu Oushan Seylar EOOD
SubjectOfActivity
Консултантска дейност и експертни оценки, сделки и услуги, свързани с осъществяване на строителен надзор, инвеститорски контрол и техническо ръководство, изработка на архитектурни проекти и архитектурни макети, вътрешен и външен дизайн, консултации, експертизи и проучване в строителството, проектирането и реконструкцията на сгради и други съоръжения, покупка и продажба на недвижими имоти, оценка на недвижими имоти, разработка, създаване и реализация на авангардни технологии, съобразени с държавните изисквания и международните стандарти, ноу-хау, авторски произведения, промишлени образци и други обекти на интелектуалната собственост, търговско представителство и посредничество, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, предпечатна подготовка, рекламна дейност, издателска и дистрибуторска дейност, всякаква друга дейност, за която няма законова забрана и която подпомага или улеснява осъществяването на предмета на дейност.
2008-11-27 12:36:39Костадин Тошков Евстатиев
Kostadin Toshkov Evstatiev
Manager
2008-11-27 12:36:39Михаил Александров Шарбанов
Mihail Aleksandrov SHarbanov
Partner
2008-11-27 12:36:39Борислав Георгиев Делев
Borislav Georgiev Delev
Partner
2008-11-27 12:36:39Костадинка Василева Тодорова
Kostadinka Vasileva Todorova
Partner
2008-11-27 12:36:39Георги Иванов Найденов
Georgi Ivanov Naydenov
Partner

Проверки в други регистри за фирмата Блу Оушън Сейлър Blu Oushan Seylar (ЕИК: 175398101)
Check other registries about the company Блу Оушън Сейлър Blu Oushan Seylar (ID: 175398101)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More