Събития с лица свързани с компанията ЕН ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ (ЕИК: 175400408)
Events with persons connected to the company EN TREYD BALGARIYA (ID: 175400408)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175400408)
Към 2020-01-18 16:43:16 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-18 16:43:16 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-11-25 13:03:12РУМЕН ЙОРДАНОВ НАНОВ
RUMEN YORDANOV NANOV
БЪЛГАРИЯLiquidator
2009-10-22 09:28:05ЕН ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД
EN TREYD BALGARIYA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 бул.ХРИСТО БОТЕВ 79
2008-06-29 12:34:00ФРАНЦ ФЕРИНГЕР
FRANTS FERINGER
Manager
2008-06-29 12:19:04ЕН ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ
EN TREYD BALGARIYA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-06-29 12:19:04ЕН ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД
EN TREYD BALGARIYA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.ЦАР САМУИЛ 19
2008-06-29 12:19:04ЕН ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД
EN TREYD BALGARIYA EOOD
SubjectOfActivity
TЪPГOBИЯ C EЛEKTPИЧECKA EHEPГИЯ; ПPEHOC HA EЛEKTPИЧECKA EHEPГИЯ, TOПЛИHHA EHEPГИЯ ИЛИ ПPИPOДEH ГAЗ; PAЗПPEДEЛEHИE HA EЛEKTPИЧECKA EHEPГИЯ ИЛИ ПPИPOДEH ГAЗ; CЪXPAHEHИE HA ПPИPOДEH ГAЗ; OPГAHИЗИPAHE HA ПAЗAP HA EЛEKTPИЧECKA EHEPГИЯ; OБЩECTBEHA ДOCTABKA HA EЛEKTPИЧECKA EHEPГИЯ ИЛИ ПPИPOДEH ГAЗ; CHAБДЯBAHE C EЛEKTPИЧECKA EHEPГИЯ ИЛИ ПPИPOДEH ГAЗ OT KPAЙHИ CHAБДИTEЛИ; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; BЪHШHOTЪPГOBCKA ДEЙHOCT, BHOC И ИЗHOC, KAKTO И BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT HEЗAБPAHEHA CЬC ЗAKOH.
2008-06-29 12:19:04НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ДАСКАЛОВ
NIKOLAY TODOROV DASKALOV
Manager
2008-06-29 12:19:04РУМЕН ЙОРДАНОВ НАНОВ
RUMEN YORDANOV NANOV
Manager
2008-06-29 12:19:04СИЛ-ТЕК ИНДЪСТРИС АД
SIL-TEK INDASTRIS AD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЕН ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ EN TREYD BALGARIYA (ЕИК: 175400408)
Check other registries about the company ЕН ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ EN TREYD BALGARIYA (ID: 175400408)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More