Събития с лица свързани с компанията КОНСОРЦИУМ РУТЕКС - ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ (ЕИК: 175407299)
Events with persons connected to the company KONSORTSIUM RUTEKS - PATINVEST-INZHENERING (ID: 175407299)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175407299)
Към 2020-02-18 15:09:29 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 15:09:29 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-02-12 09:16:53ТЕОДОР ПЕТРОВ СТЕФАНОВ
TEODOR PETROV STEFANOV
БЪЛГАРИЯLiquidator
2010-12-28 16:43:09КОНСОРЦИУМ РУТЕКС - ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ
KONSORTSIUM RUTEKS - PATINVEST-INZHENERING
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2010-12-28 16:43:09КОНСОРЦИУМ РУТЕКС - ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД
KONSORTSIUM RUTEKS - PATINVEST-INZHENERING OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1528 Искърско шосе 12
2010-12-28 16:43:09КОНСОРЦИУМ РУТЕКС - ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД
KONSORTSIUM RUTEKS - PATINVEST-INZHENERING OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1528 Искърско шосе 12
2010-12-28 16:43:09КОНСОРЦИУМ РУТЕКС - ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД
KONSORTSIUM RUTEKS - PATINVEST-INZHENERING OOD
SubjectOfActivity
УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ИНФРАСТРУКТУРА ПО ПРОЕКТ ОТ ПРОГРАМА ФАР BG 2005/017/353.10.02 ПОДКРЕПА НА РАЗВИТИЕТО НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА РЕГИОНАЛЕН ТУРИЗЪМ ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ИНФРАСТРУКТУРА, КОМПОНЕНТ 1 ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
2010-12-28 16:43:09Петър Трифонов Стефанов
Petar Trifonov Stefanov
БЪЛГАРИЯManager
2010-12-28 16:43:09РУТЕКС ООД
RUTEKS OOD
БЪЛГАРИЯPartner
2010-12-28 16:43:09ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД
PATINVEST-INZHENERING AD
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата КОНСОРЦИУМ РУТЕКС - ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ KONSORTSIUM RUTEKS - PATINVEST-INZHENERING (ЕИК: 175407299)
Check other registries about the company КОНСОРЦИУМ РУТЕКС - ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ KONSORTSIUM RUTEKS - PATINVEST-INZHENERING (ID: 175407299)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More