Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ (ЕИК: 175410085)
Events with persons connected to the company ZARNENI HRANI BALGARIYA (ID: 175410085)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175410085)
Към 2019-12-12 05:17:57 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-12 05:17:57 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-02-17 16:52:10Миролюб Панчев Иванов
Mirolyub Panchev Ivanov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-01-24 16:37:41Александър Димитров Керезов
Aleksandar Dimitrov Kerezov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-01-24 16:37:41Любомир Тодоров Чакъров
Lyubomir Todorov CHakarov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-01-24 16:37:41Йордан Стефанов Йорданов
Yordan Stefanov Yordanov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-01-24 16:37:41Александър Димитров Керезов
Aleksandar Dimitrov Kerezov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-01-24 16:37:41Никола Пеев Мишев
Nikola Peev Mishev
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2013-01-24 16:37:41Любомир Тодоров Чакъров
Lyubomir Todorov CHakarov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-12-04 13:14:40ХИМИМПОРТ ГРУП
HIMIMPORT GRUP
TransformingCompany
2012-12-04 13:14:40ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ
ZARNENI HRANI BALGARIYA
Successor703
2012-08-30 16:28:24ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД
ZARNENI HRANI BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ И ПРОИЗВОДНИ НА ТЯХ ДЕРИВАТИ; ВНОС И ИЗНОС; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ; СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ТРАНСПОРТНИ, СЕРВИЗНИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ, ОБЗАВЕЖДАНЕ И РЕМОНТ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; СЪХРАНЕНИЕ НА ВЛОЖЕНО ЗЪРНО И ИЗДАВАНЕ НА СКЛАДОВИ ЗАПИСИ; ТЪРГОВИЯ СЪС СКЛАДОВИ ЗАПИСИ; ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ С ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА; ФЛУМИГАЦИЯ НА СКЛАДОВЕ, МЕЛНИЦИ, ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ; ОБГАЗЯВАНЕ НА СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ, МЕЛНИЦИ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ И ДРУГИ; СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ И СКЛАДОВИ СДЕЛКИ С ПРЕПАРАТИ ЗА РАЗСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И ТЕХНИ ПРОИЗВОДНИ; ПРОИЗВОДСТВО НА БРАШНА, ИЗКУПУВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ, ЗАГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗЪРНЕНИ ХРАНИ; СПЕДИЦИОННИ СДЕЛКИ; ИЗКУПУВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА МАСЛОДАЙНИ СУРОВИНИ; ПРЕРАБОТКА, ДОБИВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИ, ХРАНИТЕЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ МАСЛА, ШРОТОВЕ И КЮСПЕТА; КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ ЗА КОЯТО НЯМА ИЗРИЧНА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА, ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА; ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЛИГАЦИИ; ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ; ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА; ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА.
2010-01-11 12:16:52МАРИН БЛАГОЕВ МАРИНОВ
MARIN BLAGOEV MARINOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-01-11 12:16:52МАРИН БЛАГОЕВ МАРИНОВ
MARIN BLAGOEV MARINOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-09-24 16:16:08СЕВЕРИНА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА
SEVERINA STEFANOVA PETROVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2008-10-30 12:18:23ГЕОРГИ КОСЕВ КОСТОВ
GEORGI KOSEV KOSTOV
Representative
2008-10-30 12:18:23РАЙНА ДИМИТРОВА КУЗМОВА
RAYNA DIMITROVA KUZMOVA
Representative
2008-10-29 16:56:13ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД
ZARNENI HRANI BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 СТЕФАН КАРАДЖА 2
2008-10-29 16:56:13РАЙНА ДИМИТРОВА КУЗНОВА
RAYNA DIMITROVA KUZNOVA
Representative
2008-09-25 11:50:51ЦКБ ГРУП
TSKB GRUP
Supervisor
2008-07-07 16:24:24МИРОЛЮБ ПАНЧЕВ ИВАНОВ
MIROLYUB PANCHEV IVANOV
Representative
2008-07-07 16:24:24МИРОЛЮБ ПАНЧЕВ ИВАНОВ
MIROLYUB PANCHEV IVANOV
BoardManager2
2008-02-11 10:01:57ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ
ZARNENI HRANI BALGARIYA
LegalForm
Акционерно дружество
2008-02-11 10:01:57ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД
ZARNENI HRANI BALGARIYA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 СТЕФАН КАРАДЖА 2
2008-02-11 10:01:57ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД
ZARNENI HRANI BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД; ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO; ПPOИЗBOДCTBO И TЬPГOBИЯ CЬC CEЛCKOCTOПAHCKИ ПPOДУKTИ И ПPOИЗBOДHИ HA TЯX ДEPИBATИ; BHOC И ИЗHOC; TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; KOMИCИOHHИ; CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ; CKЛAДOBИ CДEЛKИ; CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT; ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT; XOTEЛИEPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, TPAHCПOPTHИ, CEPBИЗHИ ИЛИ ДPУГИ УCЛУГИ; ПOKУПKA, CTPOEЖ, OБЗABEЖДAHE И PEMOHT HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ; CЬXPAHEHИE HA BЛOЖEHO ЗЬPHO И ИЗДABAHE HA CKЛAДOBИ ЗAПИCИ; TЬPГOBИЯ CЬC CKЛAДOBИ ЗAПИCИ; BЬTPEШHO И BЬHШHOTЬPГOBCKИ CДEЛKИ C ПPEПAPATИ ЗA PACTИTEЛHA ЗAЩИTA; ФЛУMИГAЦИЯ HA CKЛAДOBE, MEЛHИЦИ, ПЛABATEЛHИ CЬДOBE; OБГAЗЯBAHE HA CKЛAДOBИ ПOMEЩEHИЯ, MEЛHИЦИ, ПPOИЗBOДCTBEHИ ПOMEЩEHИЯ И ДPУГИ; CПEДИЦИOHHИ, ПPEBOЗHИ И CKЛAДOBИ CДEЛKИ C ПPEПAPATИ ЗA PACTИTEЛHA ЗAШИTA И TEXHИ ПPOИЗBOДHИ; ПPOИЗBOДCTBO HA БPAШHA, ИЗKУПУBAHE, CЬXPAHEHИE, ЗAГOTOBKA И PEAЛИЗAЦИЯ HA ЗЬPHEHИ XPAHИ; CПEДИЦИOHHИ CДEЛKИ; ИЗKУПУBAHE И CЬXPAHEHИE HA MACЛOДAЙHИ CУPOBИHИ; ПPEPAБOTKA, ДOБИBAHE HA PACTИTEЛHИ, XPAHИTEЛHИ И TEXHИЧECKИ MACЛA, ШPOTOBE И KЮCПETA; KAKTO И BCЯKAKBA ДPУГA ДEЙHOCT, ЗA KOЯTO HЯMA ИЗPИЧHA ЗAKOHOBA ЗAБPAHA.
2008-02-11 10:01:57ЧАВДАР ВЕСЕЛИНОВ ТРИФОНОВ
CHAVDAR VESELINOV TRIFONOV
Representative
2008-02-11 10:01:57ГЕОРГИ КОСЕВ КОСТОВ
GEORGI KOSEV KOSTOV
Representative
2008-02-11 10:01:57РАЙНА ДИМИТРОВА КУЗМОВА
RAYNA DIMITROVA KUZMOVA
BoardManager2
2008-02-11 10:01:57ЧАВДАР ВЕСЕЛИНОВ ТРИФОНОВ
CHAVDAR VESELINOV TRIFONOV
BoardManager2
2008-02-11 10:01:57ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ЧАКЪРОВ
LYUBOMIR TODOROV CHAKAROV
BoardManager2
2008-02-11 10:01:57ГЕОРГИ КОСЕВ КОСТОВ
GEORGI KOSEV KOSTOV
BoardManager2
2008-02-11 10:01:57ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ ЧИРАКОВ
HRISTO ALEKSANDROV CHIRAKOV
BoardManager2
2008-02-11 10:01:57ЦКБ ГРУП АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
TSKB GRUP ASETS MENIDZHMANT EAD
Supervisor
2008-02-11 10:01:57ХИМИМПОРТ АД
HIMIMPORT AD
Supervisor
2008-02-11 10:01:57ФИНАНС КОНСУЛТИНГ ЕАД
FINANS KONSULTING EAD
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ ZARNENI HRANI BALGARIYA (ЕИК: 175410085)
Check other registries about the company ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ ZARNENI HRANI BALGARIYA (ID: 175410085)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate