Събития с лица свързани с компанията РЕЗОРТ ПГП (ЕИК: 175411956)
Events with persons connected to the company REZORT PGP (ID: 175411956)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175411956)
Към 2020-01-20 05:38:41 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-20 05:38:41 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-11-20 11:30:25ГЕОРГИ МИЛКОВ МИЛКОВ
GEORGI MILKOV MILKOV
БЪЛГАРИЯManager
2012-11-20 11:30:25ВИ - ДЕЙ ООД
VI - DEY OOD
БЪЛГАРИЯPartner
2012-11-20 11:30:25ГЛОБЪЛ ЛИЗИНГ КОНСУЛТ ЕНД ПРАКТИС ЕООД
GLOBAL LIZING KONSULT END PRAKTIS EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: ВИ - ДЕЙ ООД
2012-11-20 11:30:25ВИ - ДЕЙ ООД
VI - DEY OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: ГЛОБЪЛ ЛИЗИНГ КОНСУЛТ ЕНД ПРАКТИС ЕООД
2011-07-06 16:09:07РЕЗОРТ ПГП ООД
REZORT PGP OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1111 ул. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД 9
2009-02-26 09:40:33ЙОРДАН СТОЯНОВ ЙОРДАНОВ
YORDAN STOYANOV YORDANOV
Manager
2008-03-06 12:29:44РЕЗОРТ ПГП
REZORT PGP
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-03-06 12:29:44РЕЗОРТ ПГП ООД
REZORT PGP OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА 57
2008-03-06 12:29:44РУМЕН КОСЕВ БИНЕВ
RUMEN KOSEV BINEV
Manager
2008-03-06 12:29:44ПГП 2007 ЕООД
PGP 2007 EOOD
Partner
2008-03-06 12:29:44ГЛОБЪЛ ЛИЗИНГ КОНСУЛТ ЕНД ПРАКТИС ЕООД
GLOBAL LIZING KONSULT END PRAKTIS EOOD
Partner
2008-03-06 12:29:44ПГП 2007 ЕООД
PGP 2007 EOOD
SoleCapitalOwner
2008-03-06 12:29:44ПГП 2007 ЕООД
PGP 2007 EOOD
ShareTransfer
2500 Sell to: ГЛОБЪЛ ЛИЗИНГ КОНСУЛТ ЕНД ПРАКТИС ЕООД
2008-03-06 12:29:44ГЛОБЪЛ ЛИЗИНГ КОНСУЛТ ЕНД ПРАКТИС ЕООД
GLOBAL LIZING KONSULT END PRAKTIS EOOD
ShareTransfer
2500 Buy from: ПГП 2007 ЕООД
2008-01-25 13:31:01РЕЗОРТ ПГП
REZORT PGP
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-01-25 13:31:01РЕЗОРТ ПГП ООД
REZORT PGP OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул. БИГЛА 39
2008-01-25 13:31:01РЕЗОРТ ПГП ООД
REZORT PGP OOD
SubjectOfActivity
ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ ТЯХ; СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА ЖИЛИЩНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ, ПРОМИШЛЕНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ Е ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И ДРУГИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.
2008-01-25 13:31:01ГЕОРГИ КЪНЧЕВ ПОПОВ
GEORGI KANCHEV POPOV
Manager
2008-01-25 13:31:01ПГП 2007 ЕООД
PGP 2007 EOOD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата РЕЗОРТ ПГП REZORT PGP (ЕИК: 175411956)
Check other registries about the company РЕЗОРТ ПГП REZORT PGP (ID: 175411956)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More