Събития с лица свързани с компанията Булоптик (ЕИК: 175413665)
Events with persons connected to the company Buloptik (ID: 175413665)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175413665)
Към 2020-01-24 12:09:37 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-24 12:09:37 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-03-17 16:18:30Георги Трифонов Георгиев
Georgi Trifonov Georgiev
БЪЛГАРИЯManager
2012-05-18 17:20:51ХОЛДИНГ КИМКООП
HOLDING KIMKOOP
БЪЛГАРИЯPartner
2010-04-08 17:43:20Булоптик
Buloptik
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2010-04-08 17:43:20ХОЛДИНГ КИМКООП ТРЕЙДИНГ ООД
HOLDING KIMKOOP TREYDING OOD
БЪЛГАРИЯPartner
2010-04-08 17:43:20ЗАВОД ЗА ОПТИКА АД
ZAVOD ZA OPTIKA AD
БЪЛГАРИЯPartner
2010-04-08 17:43:20ХОЛДИНГ КИМКООП ТРЕЙДИНГ ООД
HOLDING KIMKOOP TREYDING OOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-04-08 17:43:20ХОЛДИНГ КИМКООП ТРЕЙДИНГ ООД
HOLDING KIMKOOP TREYDING OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: ЗАВОД ЗА ОПТИКА АД
2010-04-08 17:43:20ЗАВОД ЗА ОПТИКА АД
ZAVOD ZA OPTIKA AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: ХОЛДИНГ КИМКООП ТРЕЙДИНГ ООД
2010-03-31 11:57:29Стоян Кирилов Зяпков
Stoyan Kirilov Zyapkov
БЪЛГАРИЯManager
2009-12-15 16:34:46Булоптик
Buloptik
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-12-15 16:34:46Булоптик ЕООД
Buloptik EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Овча Купел 411 Г
2009-12-15 16:34:46Булоптик ЕООД
Buloptik EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Овча Купел 411 Г
2009-12-15 16:34:46Булоптик ЕООД
Buloptik EOOD
SubjectOfActivity
Проектиране, производство, сервиз и търговска дейност с оптикоелектронни елементи, продукти и системи, инжинеринг, монтаж и интегриране на оптоелектронни системи, производство, доставка и търговия с оптични материали и машини за оптоелектрониката, проектиране на компютърни системи, доставка на компютърно оборудване и периферия, обучение на кадри по компютърно-информационни технологии.
2009-12-15 16:34:46Светозар Георгиев Георгиев
Svetozar Georgiev Georgiev
БЪЛГАРИЯManager
2009-12-15 16:34:46ХОЛДИНГ КИМКООП ТРЕЙДИНГ ООД
HOLDING KIMKOOP TREYDING OOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата Булоптик Buloptik (ЕИК: 175413665)
Check other registries about the company Булоптик Buloptik (ID: 175413665)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More