Събития с лица свързани с компанията СОЛАРПРО (ЕИК: 175413899)
Events with persons connected to the company SOLARPRO (ID: 175413899)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175413899)
Към 2020-02-18 18:15:30 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 18:15:30 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-03-07 12:54:57Валентин Славов Станчев
Valentin Slavov Stanchev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-07-07 18:36:10ДЖЕРМИН БЪЛГАРИЯ
DZHERMIN BALGARIYA
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2014-07-07 18:36:10ДЖЕРМИН БЪЛГАРИЯ ЕАД
DZHERMIN BALGARIYA EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ТОТЛЕБЕН 53-55
2014-07-07 18:36:10Георги Димитров Плугаров
Georgi Dimitrov Plugarov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-07-07 18:36:10Георги Димитров Плугаров
Georgi Dimitrov Plugarov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-07-07 18:36:10Таня Владимирова Гецова
Tanya Vladimirova Getsova
БЪЛГАРИЯDirector
2014-07-07 18:36:10„ДЖЕРМИН ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГС“ ЛИМИТИД
„DZHERMIN INVESTMANTS HOLDINGS“ LIMITID
ХОНКОНГSoleCapitalOwner
2013-12-20 19:28:19СОЛАРПРО
SOLARPRO
LegalForm
Акционерно дружество
2013-12-20 19:28:19СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД
SOLARPRO HOLDING AD
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-12-20 19:28:19ФРИДРИХ ГЕОРГИЕВ КАТЦЕР
FRIDRIH GEORGIEV KATTSER
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-12-20 19:28:19СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД
SOLARPRO HOLDING AD
БЪЛГАРИЯDirector
2013-12-20 19:28:19ДАНИЕЛА ПЛАМЕНОВА АСЕНОВА
DANIELA PLAMENOVA ASENOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2013-12-20 19:28:19„ДЖЕРМИН ИНВЕСТМЪНТС ХОЛДИНГС“ ЛИМИТИД
„DZHERMIN INVESTMANTS HOLDINGS“ LIMITID
ХОНКОНГDirector
2013-12-20 19:28:19СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД
SOLARPRO HOLDING AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-03-17 12:12:22СОЛАРПРО
SOLARPRO
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2010-03-17 12:12:22СОЛАРПРО ЕАД
SOLARPRO EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. Шейново 7
2010-03-17 12:12:22СОЛАРПРО ХОЛДИНГ ЕАД
SOLARPRO HOLDING EAD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-03-17 12:12:22СОЛАРПРО ХОЛДИНГ АД
SOLARPRO HOLDING AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2008-06-30 17:41:55СОЛАРПРО АД
SOLARPRO AD
DebtorOverSecureClaims
2008-06-30 17:41:55УниКредит Булбанк АД
UniKredit Bulbank AD
AtPawnCreditors
2008-06-16 10:55:54НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ БЕРОВ
NIKOLAY DIMITROV BEROV
Director
2008-06-16 10:55:54КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ НЕНОВ
KONSTANTIN VASILEV NENOV
Director
2008-06-16 10:55:54ИВАН ВЪЛЕВ СЛИВОВ
IVAN VALEV SLIVOV
Director
2008-05-15 11:27:58СОЛАРПРО
SOLARPRO
LegalForm
Акционерно дружество
2008-05-15 11:27:58СОЛАРПРО АД
SOLARPRO AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 ул. БОРОВО 52 2 Г
2008-05-15 11:27:58СОЛАРПРО АД
SOLARPRO AD
SubjectOfActivity
Изграждане на фотоволтаични електроцентрали и на завод за фотоволтаични модули, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от законите на РБ, за която не се изисква предварително разрешение ( лицензия) от държавен орган, а ако такова е необходимо - след получаване на съответното разрешение
2008-05-15 11:27:58Николай Димитров Беров
Nikolay Dimitrov Berov
Representative
2008-05-15 11:27:58Константин Василев Ненов - председател
Konstantin Vasilev Nenov - predsedatel
Director
2008-05-15 11:27:58Николай Димитров Беров - изп. директор
Nikolay Dimitrov Berov - izp. direktor
Director
2008-05-15 11:27:58Иван Вълев Сливов - зам.председател
Ivan Valev Slivov - zam.predsedatel
Director
2008-04-25 11:41:38СОЛАРПРО
SOLARPRO
LegalForm
Акционерно дружество
2008-04-25 11:41:38СОЛАРПРО АД
SOLARPRO AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 БОРОВО 52 2 Г
2008-04-25 11:41:38СОЛАРПРО АД
SOLARPRO AD
SubjectOfActivity
Изграждане на фотоволтаични електроцентрали и на завод за фотоволтаични модули, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от законите на Република България, за която не се изисква предварително разрешение (лицензия) от държавен орган, а ако такова е необходимо - след получаването на съответното разрешение.
2008-04-25 11:41:38НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ БЕРОВ
NIKOLAY DIMITROV BEROV
Representative
2008-04-25 11:41:38КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ НЕНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ
KONSTANTIN VASILEV NENOV - PREDSEDATEL
Director
2008-04-25 11:41:38ИВАН ВЪЛЕВ СЛИВОВ - ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ
IVAN VALEV SLIVOV - ZAMESTNIK PREDSEDATEL
Director
2008-04-25 11:41:38НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ БЕРОВ - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
NIKOLAY DIMITROV BEROV - IZPALNITELEN DIREKTOR
Director

Проверки в други регистри за фирмата СОЛАРПРО SOLARPRO (ЕИК: 175413899)
Check other registries about the company СОЛАРПРО SOLARPRO (ID: 175413899)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More