Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ЛЕНДМАРК ТЪРКИ (ЕИК: 175420026)
Events with persons connected to the company LENDMARK TARKI (ID: 175420026)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175420026)
Към 2019-12-08 16:10:38 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-08 16:10:38 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-03-20 15:58:32Алфа Венчърс ЕООД
Alfa Venchars EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-03-20 15:58:32Алфа Венчърс ЕООД
Alfa Venchars EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ХАНФОРД КЪНСАЛТЪНСИ ОУВЪРСИИЗ ЛИМИТИД
2012-02-10 17:21:45Явор Иванов Пеев
YAvor Ivanov Peev
БЪЛГАРИЯManager
2009-12-22 13:02:06ЛЕНДМАРК ТЪРКИ ЕООД
LENDMARK TARKI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Шести Септември 33
2009-12-22 13:02:06Меглена Антонова Тушева
Meglena Antonova Tusheva
БЪЛГАРИЯManager
2009-12-22 13:02:06ХАНФОРД КЪНСАЛТЪНСИ ОУВЪРСИИЗ ЛИМИТИД
HANFORD KANSALTANSI OUVARSIIZ LIMITID
КИПЪРSoleCapitalOwner
2009-12-22 13:02:06ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГ АД
LENDMARK HOLDING AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ХАНФОРД КЪНСАЛТЪНСИ ОУВЪРСИИЗ ЛИМИТИД
2009-04-28 17:06:03ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГ
LENDMARK HOLDING
SoleCapitalOwner
2008-08-15 13:59:13ЛЕНДМАРК ТЪРКИ ЕООД
LENDMARK TARKI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. Цар Освободител 14
2008-08-15 13:59:13Таня Колева Косева-Бошова
Tanya Koleva Koseva-Boshova
Manager
2008-08-15 13:59:13Мартин Венков Воев
Martin Venkov Voev
Manager
2008-08-15 13:59:13БЕТА ПРОДЖЕКТС
BETA PRODZHEKTS
SoleCapitalOwner
2008-08-15 13:59:13Бриджкорп АД
Bridzhkorp AD
ShareTransfer
5000 Sell to: „Бета Проджектс АД
2008-08-15 13:59:13„Бета Проджектс АД
„Beta Prodzhekts AD
ShareTransfer
5000 Buy from: Бриджкорп АД
2008-08-15 13:33:14ЛЕНДМАРК ТЪРКИ
LENDMARK TARKI
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-08-15 13:33:14ЛЕНДМАРК ТЪРКИ ЕООД
LENDMARK TARKI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. Васил Левски 79
2008-08-15 13:33:14ЛЕНДМАРК ТЪРКИ ЕООД
LENDMARK TARKI EOOD
SubjectOfActivity
Придобиване, разпореждане и маркетинг на недвижими имоти, строителство и финансиране изграждането и управлението на недвижими имоти, лизингови и консултантски услуги, търговско посредничество и представителство, комисионни и спедиционни услуги, сделки с интелектуална собственост, както и всяка друга дейност, незабранена от българските закони
2008-08-15 13:33:14РИЧАРД УИЛЯМ МАКДОНАЛД
RICHARD UILYAM MAKDONALD
Manager
2008-08-15 13:33:14БРИДЖКОРП АД
BRIDZHKORP AD
SoleCapitalOwner
2008-08-15 13:04:34ЛЕНДМАРК ТЪРКИ
LENDMARK TARKI
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-08-15 13:04:34ЛЕНДМАРК ТЪРКИ ЕООД
LENDMARK TARKI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. Васил Левски 79
2008-08-15 13:04:34ЛЕНДМАРК ТЪРКИ ЕООД
LENDMARK TARKI EOOD
SubjectOfActivity
Придобиване, разпореждане и маркетинг на недвижими имоти, строителство и финансиране изграждането и управлението на недвижими имоти, лизингови и консултантски услуги, търговско посредничество и представителство, комисионни и спедиционни услуги, сделки с интелектуална собственост, както и всяка друга дейност, незабранена от българските закони.
2008-08-15 13:04:34РИЧАРД УИЛЯМ МАКДОНАЛД
RICHARD UILYAM MAKDONALD
Manager
2008-08-15 13:04:34Бриджкорп АД
Bridzhkorp AD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЛЕНДМАРК ТЪРКИ LENDMARK TARKI (ЕИК: 175420026)
Check other registries about the company ЛЕНДМАРК ТЪРКИ LENDMARK TARKI (ID: 175420026)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate