Събития с лица свързани с компанията ХОТЕЛ-МАКСИМ (ЕИК: 175428610)
Events with persons connected to the company HOTEL-MAKSIM (ID: 175428610)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175428610)
Към 2020-02-18 18:46:10 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 18:46:10 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-10-29 10:24:36Фронтекс Интернешънъл ЕАД
Fronteks Interneshanal EAD
Distraints
2015-10-22 15:53:42Милена Симова Джгереная
Milena Simova Dzhgerenaya
БЪЛГАРИЯDescription406
2010-07-19 13:17:06МЕГАТРОН АУТО ЛИЗИНГ
MEGATRON AUTO LIZING
Distraints
2010-07-12 11:03:41МИЛЕНА СИМОВА ДЖГЕРЕНАЯ
MILENA SIMOVA DZHGERENAYA
Description406
2010-03-11 12:56:42ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД
TI BI AY KREDIT EAD
Distraints
2010-03-09 11:39:25ДЖОН ДЖГЕРЕНАЯ
DZHON DZHGERENAYA
Description406
2010-02-03 15:30:48ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ
ZASTRAHOVATELNO AKTSIONERNO DRUZHESTVO ARMEETS
Distraints
2010-02-03 09:52:23ДЖОН ДЖГЕРЕНАЯ
DZHON DZHGERENAYA
Description406
2009-02-22 22:54:13ХОТЕЛ-МАКСИМ
HOTEL-MAKSIM
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-02-22 22:54:13ХОТЕЛ-МАКСИМ ООД
HOTEL-MAKSIM OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1202 Княгиня Мария Луиза 62
2009-02-22 22:54:13ХОТЕЛ-МАКСИМ ООД
HOTEL-MAKSIM OOD
SubjectOfActivity
Хотелиерство, ресторантьорство,туризъм, вътрешна и външна търговия, транспортна дейност,търговско представителство и посредничество,както и всяка друга стопанска дейност,която не е забранена със закон или друг нормативен акт.
2009-02-22 22:54:13МИЛЕНА СИМОВА ДЖГЕРЕНАЯ
MILENA SIMOVA DZHGERENAYA
Manager
2009-02-22 22:54:13Милена Симова Джгереная
Milena Simova Dzhgerenaya
Partner
2009-02-22 22:54:13Джон Джгереная
Dzhon Dzhgerenaya
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ХОТЕЛ-МАКСИМ HOTEL-MAKSIM (ЕИК: 175428610)
Check other registries about the company ХОТЕЛ-МАКСИМ HOTEL-MAKSIM (ID: 175428610)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More