Събития с лица свързани с компанията АТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ (ЕИК: 175437004)
Events with persons connected to the company ATA INTERNESHANAL (ID: 175437004)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175437004)
Към 2020-01-23 06:17:55 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 06:17:55 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2010-03-23 09:16:04АТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
ATA INTERNESHANAL
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-03-23 09:16:04АТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД
ATA INTERNESHANAL EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 ул. РУСАЛКА 26
2010-03-23 09:16:04АТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД
ATA INTERNESHANAL EOOD
SubjectOfActivity
KOHCУЛTAHTCKA, PEKЛAMHA, ИHФOPMAЦИOHHA И MAPKETИHГOBA ДEЙHOCT, CДEЛKИ C HEДBИЖИMИ ИMOTИ, BЬTPEШHO- И BЬHШHOTЬPГOBCKA ДEЙHOCT, KAKTO И BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA CЬC ЗAKOH.
2010-03-23 09:16:04ЕРОЛ ХЮСМЕН ИБРЯМОВ
EROL HYUSMEN IBRYAMOV
БЪЛГАРИЯManager
2010-03-23 09:16:04ЕРОЛ ХЮСМЕН ИБРЯМОВ
EROL HYUSMEN IBRYAMOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата АТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ATA INTERNESHANAL (ЕИК: 175437004)
Check other registries about the company АТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ATA INTERNESHANAL (ID: 175437004)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More