Събития с лица свързани с компанията Блом България (ЕИК: 175440153)
Events with persons connected to the company Blom Balgariya (ID: 175440153)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175440153)
Към 2020-01-19 11:16:14 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-19 11:16:14 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-12-27 12:17:01Блом България ЕООД
Blom Balgariya EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Цар Асен 11
2011-07-06 16:14:43Блом България ЕООД
Blom Balgariya EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 Лагера 39
2011-07-06 16:14:43Блом България ЕООД
Blom Balgariya EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Врабча 13 /вътрешен двор/
2011-02-07 10:56:31Блом България ЕООД
Blom Balgariya EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Николай Хайтов 2 2
2011-02-07 10:56:31Михаил Пламенов Радославов
Mihail Plamenov Radoslavov
БЪЛГАРИЯManager
2011-02-07 10:56:31БЛОМИНФО АС
BLOMINFO AS
ДАНИЯSoleCapitalOwner
2008-12-09 15:31:31Блом България ЕООД
Blom Balgariya EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул.РАЙКО АЛЕКСИЕВ 26 Б
2008-12-09 15:31:31ГЕОРГИ КОСТОВ МИЛЕВ
GEORGI KOSTOV MILEV
Manager
2008-11-30 19:14:14Блом България
Blom Balgariya
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-11-30 19:14:14Блом България ЕООД
Blom Balgariya EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Врабча 13
2008-11-30 19:14:14Блом България ЕООД
Blom Balgariya EOOD
SubjectOfActivity
Картографиране, геодезистки и кадастрални услуги, управление на недвижими имоти, консултантски услуги в горните и свързани с него сектори, градоустройствено планиране, гео-информационни технологии, гео-бази данни, създаване на гео-библиотеки, разработка на софтуер, лицензиране на софтуер и всички други дейности незабранени от закона.
2008-11-30 19:14:14Александьр Методиев Петков
Aleksandxr Metodiev Petkov
Manager
2008-11-30 19:14:14БЛОМИНФО АС, Дания
BLOMINFO AS, Daniya
SoleCapitalOwner
2008-11-30 19:14:14БЛОМИНФО АС, Дания
BLOMINFO AS, Daniya
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата Блом България Blom Balgariya (ЕИК: 175440153)
Check other registries about the company Блом България Blom Balgariya (ID: 175440153)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More