Събития с лица свързани с компанията БОДИ - ЕН (ЕИК: 175447219)
Events with persons connected to the company BODI - EN (ID: 175447219)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175447219)
Към 2020-01-26 11:20:47 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-26 11:20:47 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-03-11 10:52:15АНГЕЛ ДИЛЯНОВ ЕНКИН
ANGEL DILYANOV ENKIN
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-11 10:52:15ЮЛИЯН ПЕТКОВ БОЕВ
YULIYAN PETKOV BOEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
150 Sell to: АНГЕЛ ДИЛЯНОВ ЕНКИН
2011-03-11 10:52:15АНГЕЛ ДИЛЯНОВ ЕНКИН
ANGEL DILYANOV ENKIN
БЪЛГАРИЯShareTransfer
150 Buy from: ЮЛИЯН ПЕТКОВ БОЕВ
2009-07-21 14:23:44БОДИ - ЕН ООД
BODI - EN OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1343 ЛЮЛИН 1 бул.СЛИВНИЦА 357
2009-07-21 14:23:44КОЦО ПЕТКОВ КОЦОВ
KOTSO PETKOV KOTSOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-07-21 14:23:44АНГЕЛ ДИЛЯНОВ ЕНКИН
ANGEL DILYANOV ENKIN
БЪЛГАРИЯPartner
2009-07-21 14:23:44ДИАН ДИМОВ ДИМОВ
DIAN DIMOV DIMOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-07-21 14:23:44ТОМА АТАНАСОВ ЧАКЪРОВ
TOMA ATANASOV CHAKAROV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-07-21 14:23:44КОЦО ПЕТКОВ КОЦОВ
KOTSO PETKOV KOTSOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-07-21 14:23:44СВЕТЛИН ДИМИТРОВ КАПИТАНОВ
SVETLIN DIMITROV KAPITANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-07-21 14:23:44ЮЛИЯН ПЕТКОВ БОЕВ
YULIYAN PETKOV BOEV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-07-21 14:23:44АНГЕЛ ДИЛЯНОВ ЕНКИН
ANGEL DILYANOV ENKIN
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1500 Sell to: КОЦО ПЕТКОВ КОЦОВ
2009-07-21 14:23:44КОЦО ПЕТКОВ КОЦОВ
KOTSO PETKOV KOTSOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1500 Buy from: АНГЕЛ ДИЛЯНОВ ЕНКИН
2009-07-21 14:23:44ДИАН ДИМОВ ДИМОВ
DIAN DIMOV DIMOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1500 Sell to: ТОМА АТАНАСОВ ЧАКЪРОВ
2009-07-21 14:23:44ТОМА АТАНАСОВ ЧАКЪРОВ
TOMA ATANASOV CHAKAROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1500 Buy from: ДИАН ДИМОВ ДИМОВ
2009-07-21 14:23:44ЮЛИЯН ПЕТКОВ БОЕВ
YULIYAN PETKOV BOEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1500 Sell to: СВЕТЛИН ДИМИТРОВ КАПИТАНОВ
2009-07-21 14:23:44СВЕТЛИН ДИМИТРОВ КАПИТАНОВ
SVETLIN DIMITROV KAPITANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1500 Buy from: ЮЛИЯН ПЕТКОВ БОЕВ
2008-02-11 13:23:43БОДИ - ЕН
BODI - EN
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-02-11 13:23:43БОДИ - ЕН ООД
BODI - EN OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул.МИДЖУР 13
2008-02-11 13:23:43БОДИ - ЕН ООД
BODI - EN OOD
SubjectOfActivity
ВЪТРЕШНА И ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; МАРКЕТИНГ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ.
2008-02-11 13:23:43АНГЕЛ ДИЛЯНОВ ЕНКИН
ANGEL DILYANOV ENKIN
Manager
2008-02-11 13:23:43АНГЕЛ ДИЛЯНОВ ЕНКИН
ANGEL DILYANOV ENKIN
Partner
2008-02-11 13:23:43ДИАН ДИМОВ ДИМОВ
DIAN DIMOV DIMOV
Partner
2008-02-11 13:23:43ЮЛИЯН ПЕТКОВ БОЕВ
YULIYAN PETKOV BOEV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата БОДИ - ЕН BODI - EN (ЕИК: 175447219)
Check other registries about the company БОДИ - ЕН BODI - EN (ID: 175447219)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More