Събития с лица свързани с компанията М Д СТРОЙ 07 (ЕИК: 175452230)
Events with persons connected to the company M D STROY 07 (ID: 175452230)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175452230)
Към 2020-01-26 11:58:53 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-26 11:58:53 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-02-26 20:31:30М Д СТРОЙ 07 ЕООД
M D STROY 07 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ул. Д-р ЙОРДАН ЙОСИФОВ 8 Б
2016-02-26 20:31:30“ МД СТРОЙ 3000” ЕООД
“ MD STROY 3000” EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-02-26 20:31:30ЦВЕТОМИР ПЛАМЕНОВ ВЛАДИМИРОВ
TSVETOMIR PLAMENOV VLADIMIROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: “ МД СТРОЙ 3000” ЕООД
2016-02-26 20:31:30“ МД СТРОЙ 3000” ЕООД
“ MD STROY 3000” EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ЦВЕТОМИР ПЛАМЕНОВ ВЛАДИМИРОВ
2013-10-03 14:58:10М Д СТРОЙ 07
M D STROY 07
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2013-10-03 14:58:10М Д СТРОЙ 07 ЕООД
M D STROY 07 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ул. ЙОРДАН ЙОСИФОВ 8
2013-10-03 14:58:10ЦВЕТОМИР ПЛАМЕНОВ ВЛАДИМИРОВ
TSVETOMIR PLAMENOV VLADIMIROV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-10-03 14:58:10ЯСЕН СИМЕОНОВ ЯКОВ
YASEN SIMEONOV YAKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: ЦВЕТОМИР ПЛАМЕНОВ ВЛАДИМИРОВ
2013-10-03 14:58:10ЦВЕТОМИР ПЛАМЕНОВ ВЛАДИМИРОВ
TSVETOMIR PLAMENOV VLADIMIROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: ЯСЕН СИМЕОНОВ ЯКОВ
2009-09-03 14:48:39М Д СТРОЙ 07
M D STROY 07
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-09-03 14:48:39М Д СТРОЙ 07 ООД
M D STROY 07 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София ул. ЙОРДАН ЙОСИФОВ 8
2009-09-03 14:48:39М Д СТРОЙ 07 ООД
M D STROY 07 OOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН,ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБОСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА , ЛИЗИНГ, ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ И ВСИЧКИ ДРУГИ СДЕЛКИ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.
2009-09-03 14:48:39ЦВЕТОМИР ПЛАМЕНОВ ВЛАДИМИРОВ
TSVETOMIR PLAMENOV VLADIMIROV
БЪЛГАРИЯManager
2009-09-03 14:48:39ЯСЕН СИМЕОНОВ ЯКОВ
YASEN SIMEONOV YAKOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-09-03 14:48:39ЦВЕТОМИР ПЛАМЕНОВ ВЛАДИМИРОВ
TSVETOMIR PLAMENOV VLADIMIROV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-09-03 14:48:39ЯСЕН СИМЕОНОВ ЯКОВ
YASEN SIMEONOV YAKOV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата М Д СТРОЙ 07 M D STROY 07 (ЕИК: 175452230)
Check other registries about the company М Д СТРОЙ 07 M D STROY 07 (ID: 175452230)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More