Събития с лица свързани с компанията ЕВРОКОНСУЛТ-СЕЛ (ЕИК: 175453916)
Events with persons connected to the company EVROKONSULT-SEL (ID: 175453916)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175453916)
Към 2020-02-17 04:49:46 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-17 04:49:46 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 29 обществени поръчки за 9 251 551,70 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-04-08 11:44:45ЛЮБОМИРА КРАСИМИРОВА БАМБОВА
LYUBOMIRA KRASIMIROVA BAMBOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2015-04-08 11:44:45ЕЛЕНА ПЕТРОВА ТОМОВА
ELENA PETROVA TOMOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2015-04-08 11:44:45БЛАГОЙ НЕДЕЛЧЕВ СТЕФАНОВ
BLAGOY NEDELCHEV STEFANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
900 Sell to: ЛЮБОМИРА КРАСИМИРОВА БАМБОВА
2015-04-08 11:44:45ЛЮБОМИРА КРАСИМИРОВА БАМБОВА
LYUBOMIRA KRASIMIROVA BAMBOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
900 Buy from: БЛАГОЙ НЕДЕЛЧЕВ СТЕФАНОВ
2015-04-08 11:44:45БЛАГОЙ НЕДЕЛЧЕВ СТЕФАНОВ
BLAGOY NEDELCHEV STEFANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
800 Sell to: ЕЛЕНА ПЕТРОВА ТОМОВА
2015-04-08 11:44:45ЕЛЕНА ПЕТРОВА ТОМОВА
ELENA PETROVA TOMOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
800 Buy from: БЛАГОЙ НЕДЕЛЧЕВ СТЕФАНОВ
2008-08-07 11:33:50ЕВРОКОНСУЛТ-СЕЛ
EVROKONSULT-SEL
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-08-07 11:33:50ЕВРОКОНСУЛТ-СЕЛ ООД
EVROKONSULT-SEL OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. РАКОВСКИ 88 ет.1
2008-08-07 11:33:50ЕВРОКОНСУЛТ-СЕЛ ООД
EVROKONSULT-SEL OOD
SubjectOfActivity
ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ, СЪФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ФОНДОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, УСЛУГИ ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ПОДГОТОВКАТА, ОЦЕНКАТА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И/ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА, ДЕЙНОСТИ ПО ПОДГОТОВКАТА НА ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ ПРОУЧВАНИЯ, ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ И ДРУГИ АНАЛИТИЧНИ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ПОДГОТОВКАТА И/ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА, ДЕЙНОСТИ ПО ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ПОДГОТОВКА НА ПЛАНОВЕ И ДРУГА ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ.
2008-08-07 11:33:50ЛЮБОМИРА КРАСИМИРОВА БАМБОВА
LYUBOMIRA KRASIMIROVA BAMBOVA
Manager
2008-08-07 11:33:50ЛЮБОМИРА КРАСИМИРОВА БАМБОВА
LYUBOMIRA KRASIMIROVA BAMBOVA
Partner
2008-08-07 11:33:50ЕЛЕНА ПЕТРОВА ТОМОВА
ELENA PETROVA TOMOVA
Partner
2008-08-07 11:33:50БЛАГОЙ НЕДЕЛЧЕВ СТЕФАНОВ
BLAGOY NEDELCHEV STEFANOV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ЕВРОКОНСУЛТ-СЕЛ EVROKONSULT-SEL (ЕИК: 175453916)
Check other registries about the company ЕВРОКОНСУЛТ-СЕЛ EVROKONSULT-SEL (ID: 175453916)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More