Събития с лица свързани с компанията БЕТА СЪРВИСИЗ (ЕИК: 175458468)
Events with persons connected to the company BETA SARVISIZ (ID: 175458468)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175458468)
Към 2020-01-26 23:18:47 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-26 23:18:47 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-10-23 15:49:21БЕТА СЪРВИСИЗ
BETA SARVISIZ
LegalForm
Акционерно дружество
2014-10-23 15:49:21АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ
ALFA FINANS HOLDING
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-10-25 10:15:44БЕТА СЪРВИСИЗ
BETA SARVISIZ
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2010-10-25 10:15:44ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ПУЛЕВ
GEORGI STEFANOV PULEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-10-25 10:15:44АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ АД
ALFA FINANS HOLDING AD
БЪЛГАРИЯDirector
2010-10-25 10:15:44ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ПУЛЕВ
GEORGI STEFANOV PULEV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-10-25 10:15:44АЛФА ФИНАНС ХОЛДИНГ
ALFA FINANS HOLDING
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-05-25 16:58:00БЕТА СЪРВИСИЗ АД
BETA SARVISIZ AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ИВАН ВАЗОВ 30
2009-09-02 15:18:16АЛФА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
ALFA PROPARTI MENIDZHMANT EAD
БЪЛГАРИЯDirector
2008-11-04 18:33:01Теодора Йорданова Ангелова
Teodora Yordanova Angelova
Representative
2008-11-04 18:33:01Теодора Йорданова Ангелова
Teodora Yordanova Angelova
Director
2008-06-29 09:30:30БЕТА СЪРВИСИЗ АД
BETA SARVISIZ AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1766 МЛАДОСТ IV БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ, СГРАДА 5 А
2008-03-24 14:15:46БЕТА СЪРВИСИЗ
BETA SARVISIZ
LegalForm
Акционерно дружество
2008-03-24 14:15:46БЕТА СЪРВИСИЗ АД
BETA SARVISIZ AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. Шейново 7
2008-03-24 14:15:46БЕТА СЪРВИСИЗ АД
BETA SARVISIZ AD
SubjectOfActivity
ПРЕДОСТАВВЯНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ,СВЪРЗАНИ С ПОЛЗВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО, ПОДРЪЖКАТА И ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ, ОБЩЕСТВЕНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ИЛИ КОМПЛЕКСИ ОТ ТАКИВА; ОСИГУРЯВАНЕ И КОНСУЛТАЦИИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО, ПРЕКОНФИГУРАЦИЯТА С ЦЕЛ ОПТИМИЗИРАНЕ ИЛИ СЕРТИФИЦИРАНЕ ПОЛЗВАНЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ТЕХНИЧЕСКИ СЪОРАЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ, ОБСЛУЖВАЩИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ОЦЕНКА, РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД, МАРКЕТИНГ,КОНСУЛТАНТСКА И ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ,НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,ЗА КОЯТО НЕ СЕ ИЗИСКВА ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ/ЛИЦЕНЗИЯ/ОТ ДЪРЖАВЕН ОРГАН,А АКО ТОВА Е НЕОБХОДИМИ-СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА СЪОТВЕТНИЯ ЛИЦЕНЗ
2008-03-24 14:15:46ЕЛИЦА БОЖИДАРОВА ПАНАЙОТОВА
ELITSA BOZHIDAROVA PANAYOTOVA
Representative
2008-03-24 14:15:46ЮРИ БОГОМИЛОВ КАТАНОВ
YURI BOGOMILOV KATANOV
Representative
2008-03-24 14:15:46МАРТИН ВЕНКОВ ВОЕВ
MARTIN VENKOV VOEV
Representative
2008-03-24 14:15:46ЕЛИЦА БОЖИДАРОВА ПАНАЙОТОВА
ELITSA BOZHIDAROVA PANAYOTOVA
Director
2008-03-24 14:15:46ЮРИ БОГОМИЛОВ КАТАНОВ
YURI BOGOMILOV KATANOV
Director
2008-03-24 14:15:46МАРТИН ВЕНКОВ ВОЕВ
MARTIN VENKOV VOEV
Director

Проверки в други регистри за фирмата БЕТА СЪРВИСИЗ BETA SARVISIZ (ЕИК: 175458468)
Check other registries about the company БЕТА СЪРВИСИЗ BETA SARVISIZ (ID: 175458468)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More