Събития с лица свързани с компанията ТРУДОВО ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ - СИЛА (ЕИК: 175675201)
Events with persons connected to the company TRUDOVO PROIZVODITELNA KOOPERATSIYA - SILA (ID: 175675201)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175675201)
Към 2020-06-04 20:35:52 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-06-04 20:35:52 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-04-05 16:58:32АНГЕЛ СТОЙКОВ ИВАНОВ
ANGEL STOYKOV IVANOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2014-04-05 16:58:32АТАНАСКА ДОБРЕВА СТОЙКОВА
ATANASKA DOBREVA STOYKOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2014-04-05 16:58:32ТОТКА БОРИСОВА НЕДЕЛЧЕВА
TOTKA BORISOVA NEDELCHEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2014-04-05 16:58:32ВЕЛИЧКО САВЧЕВ КОЛЕВ
VELICHKO SAVCHEV KOLEV
БЪЛГАРИЯControllingBoardPerson
2014-04-05 16:58:32РУМЯНА СТЕФАНОВА КОЛЕВА
RUMYANA STEFANOVA KOLEVA
БЪЛГАРИЯControllingBoardPerson
2014-04-05 16:58:32РАДКА ИВАНОВА ТОТЕВА
RADKA IVANOVA TOTEVA
БЪЛГАРИЯControllingBoardPerson
2009-05-11 16:48:52ТРУДОВО ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ - СИЛА
TRUDOVO PROIZVODITELNA KOOPERATSIYA - SILA
LegalForm
Кооперация
2009-05-11 16:48:52ТРУДОВО ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ - СИЛА К
TRUDOVO PROIZVODITELNA KOOPERATSIYA - SILA K
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Две могили 7150 ул. ЧИПРОВЦИ 18А
2009-05-11 16:48:52ТРУДОВО ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ - СИЛА К
TRUDOVO PROIZVODITELNA KOOPERATSIYA - SILA K
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7150 ЧИПРОВЦИ 18А
2009-05-11 16:48:52ТРУДОВО ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ - СИЛА К
TRUDOVO PROIZVODITELNA KOOPERATSIYA - SILA K
SubjectOfActivity
ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И МЕБЕЛНИ УСЛУГИ, ШИВАШКИ ДЕЙНОСТИ, ФУРАЖОМЕЛЕНЕ, ОБУЩАРСКО И КОЖЕНО-ГАЛАНТЕРИЙНИ УСЛУГИ, МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ, БРЪСНАРО-ФРИЗЬОРСТВО, ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ И БАРТЕРНИ ОПЕРАЦИИ
2009-05-11 16:48:52АНГЕЛ СТОЙКОВ ИВАНОВ
ANGEL STOYKOV IVANOV
БЪЛГАРИЯChairMan
2009-05-11 16:48:52ГАНКА КОСТОВА СПАСОВА
GANKA KOSTOVA SPASOVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2009-05-11 16:48:52АНГЕЛ СТОЙКОВ ИВАНОВ
ANGEL STOYKOV IVANOV
БЪЛГАРИЯBoardManager
2009-05-11 16:48:52МАРИЙКА МИТЕВА ЙОВЧЕВА
MARIYKA MITEVA YOVCHEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager
2009-05-11 16:48:52ЦВЕТАН ПЕТКОВ ПЕНЧЕВ
TSVETAN PETKOV PENCHEV
БЪЛГАРИЯControllingBoardPerson
2009-05-11 16:48:52БОРИС РАДОСЛАВОВ РАДЕВ
BORIS RADOSLAVOV RADEV
БЪЛГАРИЯControllingBoardPerson
2009-05-11 16:48:52БОГОМИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ
BOGOMIL IVANOV IVANOV
БЪЛГАРИЯControllingBoardPerson

Проверки в други регистри за фирмата ТРУДОВО ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ - СИЛА TRUDOVO PROIZVODITELNA KOOPERATSIYA - SILA (ЕИК: 175675201)
Check other registries about the company ТРУДОВО ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ - СИЛА TRUDOVO PROIZVODITELNA KOOPERATSIYA - SILA (ID: 175675201)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More