Събития с лица свързани с компанията СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ СВОБОДЕН ЕНЕРГИЕН ПАЗАР (ЕИК: 175745201)
Events with persons connected to the company SDRUZHENIE ASOTSIATSIYA SVOBODEN ENERGIEN PAZAR (ID: 175745201)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175745201)
Към 2020-01-18 00:50:21 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-18 00:50:21 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-04-16 15:55:04СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ СВОБОДЕН ЕНЕРГИЕН ПАЗАР
SDRUZHENIE ASOTSIATSIYA SVOBODEN ENERGIEN PAZAR
LegalForm
Сдружение
2018-04-16 15:55:04СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ СВОБОДЕН ЕНЕРГИЕН ПАЗАР ASSOC
SDRUZHENIE ASOTSIATSIYA SVOBODEN ENERGIEN PAZAR ASSOC
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 Хиподрума ул. Найден Геров 6
2018-04-16 15:55:04Енерджи Съплай ЕООД, ЕИК/ПИК 175392783, представялвано от Соня Петрова Николова-Кадиева,
Enerdzhi Saplay EOOD, EIK/PIK 175392783, predstavyalvano ot Sonya Petrova Nikolova-Kadieva,
БЪЛГАРИЯRepresentative103
2018-04-16 15:55:04Енерджи Съплай ЕООД,ЕИК 175392783, представялвано от Соня Петрова Николова-Кадиева,
Enerdzhi Saplay EOOD,EIK 175392783, predstavyalvano ot Sonya Petrova Nikolova-Kadieva,
БЪЛГАРИЯManagementBody12d
2018-04-16 15:55:04Мост Енерджи АД,ЕИК/ПИК 201325372, представлявано от Тони Тенева,
Most Enerdzhi AD,EIK/PIK 201325372, predstavlyavano ot Toni Teneva,
БЪЛГАРИЯManagementBody12d
2018-04-16 15:55:04Стедекс ООД, ЕИК/ПИК 200709384, представлявано от Виктор Минчев,
Stedeks OOD, EIK/PIK 200709384, predstavlyavano ot Viktor Minchev,
БЪЛГАРИЯManagementBody12d
2018-04-16 15:55:04Проакт ООД, ЕИК/ПИК 201869769, представлявано от Пламен Камбуров, .
Proakt OOD, EIK/PIK 201869769, predstavlyavano ot Plamen Kamburov, .
БЪЛГАРИЯManagementBody12d
2018-04-16 15:55:04Загора Енерджи ЕООД, ЕИК/ПИК 123507476, представлявано от Станислав Стоянов,
Zagora Enerdzhi EOOD, EIK/PIK 123507476, predstavlyavano ot Stanislav Stoyanov,
БЪЛГАРИЯManagementBody12d

Проверки в други регистри за фирмата СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ СВОБОДЕН ЕНЕРГИЕН ПАЗАР SDRUZHENIE ASOTSIATSIYA SVOBODEN ENERGIEN PAZAR (ЕИК: 175745201)
Check other registries about the company СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ СВОБОДЕН ЕНЕРГИЕН ПАЗАР SDRUZHENIE ASOTSIATSIYA SVOBODEN ENERGIEN PAZAR (ID: 175745201)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More