Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АВРЕН-БЕЛОСЛАВ (ЕИК: 176998353)
Events with persons connected to the company SDRUZHENIE S NESTOPANSKA TSEL MESTNA INITSIATIVNA GRUPA AVREN-BELOSLAV (ID: 176998353)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 176998353)
Към 2019-12-14 05:36:21 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-14 05:36:21 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-04-02 11:19:20Ангел Ненов Панов, , представляващ БАЛКАНСКИ ООД
Angel Nenov Panov, , predstavlyavasht BALKANSKI OOD
БЪЛГАРИЯManagementBody12d
2018-04-02 11:19:20Живко Димитров Желязков, , представляващ НАДИН-ЖЕЛЯЗКОВ ЕООД
ZHivko Dimitrov ZHelyazkov, , predstavlyavasht NADIN-ZHELYAZKOV EOOD
БЪЛГАРИЯManagementBody12d
2018-04-02 11:19:20Данаил Тодоров Гушев, ,представляващ ТРИДАН ЕООД
Danail Todorov Gushev, ,predstavlyavasht TRIDAN EOOD
БЪЛГАРИЯManagementBody12d
2018-04-02 11:19:20Емануил Младенов Манолов, , представляващ ОБЩИНА АВРЕН
Emanuil Mladenov Manolov, , predstavlyavasht OBSHTINA AVREN
БЪЛГАРИЯManagementBody12d
2018-04-02 11:19:20Тодорка Йовчева Михалева, , представляващ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ-1919 г.
Todorka Yovcheva Mihaleva, , predstavlyavasht NARODNO CHITALISHTE HRISTO SMIRNENSKI-1919 g.
БЪЛГАРИЯManagementBody12d
2018-04-02 11:19:20ДЕНИЦА ТОДОРОВА ТОДОРОВА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
DENITSA TODOROVA TODOROVA OBSHTINA BELOSLAV
БЪЛГАРИЯManagementBody12d
2018-04-02 11:19:20Виолета Кирилова Димитрова, представляващНАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ИСКРА
Violeta Kirilova Dimitrova, predstavlyavashtNARODNO CHITALISHTE ISKRA
БЪЛГАРИЯManagementBody12d
2018-04-02 11:19:20Тодорка Иванова Иванова ,представляващ СДРУЖЕНИЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАЛЦИНСТВАТА НАДЕЖДА
Todorka Ivanova Ivanova ,predstavlyavasht SDRUZHENIE ZA INTEGRATSIYA NA MALTSINSTVATA NADEZHDA
БЪЛГАРИЯManagementBody12d
2018-04-02 11:19:20Росен Ивов Гацин, , представляващ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ СЪЗНАНИЕ-1926
Rosen Ivov Gatsin, , predstavlyavasht NARODNO CHITALISHTE SAZNANIE-1926
БЪЛГАРИЯManagementBody12d
2018-03-23 14:13:58ДЕНИЦА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
DENITSA TODOROVA TODOROVA
БЪЛГАРИЯRepresentative103
2018-03-23 14:13:58ДЕНИЦА ТОДОРОВА ТОДОРОВА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
DENITSA TODOROVA TODOROVA OBSHTINA BELOSLAV
БЪЛГАРИЯManagementBody12d
2018-02-07 15:55:45СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
SDRUZHENIE S NESTOPANSKA TSEL MESTNA INITSIATIVNA GRUPA AVREN-BELOSLAV
LegalForm
Сдружение
2018-02-07 15:55:45СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АВРЕН-БЕЛОСЛАВ ASSOC
SDRUZHENIE S NESTOPANSKA TSEL MESTNA INITSIATIVNA GRUPA AVREN-BELOSLAV ASSOC
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Аврен 9135 УЛ. ТОДОР НОЕВ 8
2018-02-07 15:55:45СВЕТЛА ВУШЕВА КОЛЕВА
SVETLA VUSHEVA KOLEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative103
2018-02-07 15:55:45Тодорка Иванова Иванова ,представляващ СДРУЖЕНИЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАЛЦИНСТВАТА НАДЕЖДА
Todorka Ivanova Ivanova ,predstavlyavasht SDRUZHENIE ZA INTEGRATSIYA NA MALTSINSTVATA NADEZHDA
БЪЛГАРИЯManagementBody12d
2018-02-07 15:55:45Живко Димитров Желязков, , представляващ НАДИН-ЖЕЛЯЗКОВ ЕООД
ZHivko Dimitrov ZHelyazkov, , predstavlyavasht NADIN-ZHELYAZKOV EOOD
БЪЛГАРИЯManagementBody12d
2018-02-07 15:55:45Виолета Кирилова Димитрова, представляващНАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ИСКРА
Violeta Kirilova Dimitrova, predstavlyavashtNARODNO CHITALISHTE ISKRA
БЪЛГАРИЯManagementBody12d
2018-02-07 15:55:45Росен Ивов Гацин, , представляващ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ СЪЗНАНИЕ-1926
Rosen Ivov Gatsin, , predstavlyavasht NARODNO CHITALISHTE SAZNANIE-1926
БЪЛГАРИЯManagementBody12d
2018-02-07 15:55:45Ангел Ненов Панов, , представляващ БАЛКАНСКИ ООД
Angel Nenov Panov, , predstavlyavasht BALKANSKI OOD
БЪЛГАРИЯManagementBody12d
2018-02-07 15:55:45Емануил Младенов Манолов, , представляващ ОБЩИНА АВРЕН
Emanuil Mladenov Manolov, , predstavlyavasht OBSHTINA AVREN
БЪЛГАРИЯManagementBody12d
2018-02-07 15:55:45Тодорка Йовчева Михалева, , представляващ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ-1919 г.
Todorka Yovcheva Mihaleva, , predstavlyavasht NARODNO CHITALISHTE HRISTO SMIRNENSKI-1919 g.
БЪЛГАРИЯManagementBody12d
2018-02-07 15:55:45Данаил Тодоров Гушев, ,представляващ ТРИДАН ЕООД
Danail Todorov Gushev, ,predstavlyavasht TRIDAN EOOD
БЪЛГАРИЯManagementBody12d
2018-02-07 15:55:45Светла Вушева Колева, , представляващ ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
Svetla Vusheva Koleva, , predstavlyavasht OBSHTINA BELOSLAV
БЪЛГАРИЯManagementBody12d

Проверки в други регистри за фирмата СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АВРЕН-БЕЛОСЛАВ SDRUZHENIE S NESTOPANSKA TSEL MESTNA INITSIATIVNA GRUPA AVREN-BELOSLAV (ЕИК: 176998353)
Check other registries about the company СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АВРЕН-БЕЛОСЛАВ SDRUZHENIE S NESTOPANSKA TSEL MESTNA INITSIATIVNA GRUPA AVREN-BELOSLAV (ID: 176998353)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate