1 Компании свързани с лицето ЕйСиСи Конкистадор Холдингс Лтд. (виж второ ниво)
Companies connected to EySiSi Konkistador Holdings Ltd.

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
203422507АРКО КРЕДИТ ЕООД
ARKO KREDIT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЕйСиСи Конкистадор Холдингс Лтд.
Check other registries about the person EySiSi Konkistador Holdings Ltd.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More