11 Компании свързани с лицето МЕТОДИ КОЛЕВ НИКОЛОВ (виж второ ниво)
Companies connected to METODI KOLEV NIKOLOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
103057790НАУТИКА ЕООД
NAUTIKA EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103104749ТЕЛЕВИЗИЯ ВАРНА АД
TELEVIZIYA VARNA AD

Публични фондове Public money
  • 50 000,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103155067Агенция за икономическо развитие - Варна ASSOC
Agentsiya za ikonomichesko razvitie - Varna ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103552058БЛУ ЕНЕРДЖИ ЕООД
BLU ENERDZHI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
103925023АТ КОНСУЛТ ООД
AT KONSULT OOD

Публични фондове Public money
  • 201 564,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121533604ЮНАЙТЕД ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ЕАД
YUNAYTED ZDRAVNO OSIGURYAVANE EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
127636785ОРЕШЕ ООД
ORESHE OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
130427863ХДИ ЗАД АД
HDI ZAD AD

Публични фондове Public money
  • 192 988,00 лв. от 109 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131328512ЕВРОИНС - ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ЕАД
EVROINS - ZDRAVNO OSIGURYAVANE EAD

Публични фондове Public money
  • 57 851,00 лв. от 5 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
148012134ЛЪКИ ВАЙНАРИ ООД
LAKI VAYNARI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175003723БИКАМ-САТ ООД
BIKAM-SAT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More