10 Компании свързани с лицето СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to SVETOZAR GEORGIEV GEORGIEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
130531417ХОЛДИНГ КИМКООП ТРЕЙДИНГ ООД
HOLDING KIMKOOP TREYDING OOD

Публични фондове Public money
  • 191 184,00 лв. от 3 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131406605ТЕЛЕРИК АД
TELERIK AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131484778КИМ-ОПТРОНИКС ЕООД
KIM-OPTRONIKS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175413665Булоптик ЕООД
Buloptik EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200142489Eйч Ес Би Ви АД
Eych Es Bi Vi AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201764191бетахаус София ООД
betahaus Sofiya OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202713709ДЖОЙН ДЪ ПЛЕЙЪРС ООД
DZHOYN DA PLEYARS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202843656ГОУ МАМА ООД
GOU MAMA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
2039840812625 Кепитъл ЕООД
2625 Kepital EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204380712Т АКАДЕМИЯ ООД
T AKADEMIYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето СВЕТОЗАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
Check other registries about the person SVETOZAR GEORGIEV GEORGIEV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More