7 Компании свързани с лицето ЙОРДАН ПЛАМЕНОВ ЯЛЪМОВ (виж второ ниво)
Companies connected to YORDAN PLAMENOV YALAMOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
175200915АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ АД
ALIANTS LIZING BALGARIYA AD

Публични фондове Public money
  • 162 715,00 лв. от 2 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200838639ТУПАЛКА ООД
TUPALKA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201442913ДИМ ХОЛДИНГ ООД
DIM HOLDING OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 154 465,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през ян.17)
203121436МИЯ ХОЛДИНГ ООД
MIYA HOLDING OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203347531МИЯ ГРУП ООД
MIYA GRUP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204842975ДМ ИНВЕСТ ГРУП ООД
DM INVEST GRUP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205161002СДРУЖЕНИЕ НА РЕСТОРАНТЬОРИТЕ И ХОТЕЛИЕРИТЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ASSOC
SDRUZHENIE NA RESTORANTYORITE I HOTELIERITE V OBLAST RUSE ASSOC

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЙОРДАН ПЛАМЕНОВ ЯЛЪМОВ
Check other registries about the person YORDAN PLAMENOV YALAMOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More