7 Компании свързани с лицето ЦЕЦА ЕМИЛОВА НОТЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to TSETSA EMILOVA NOTEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
130582707ОПТИМА ОДИТ АД
OPTIMA ODIT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131436609КАПЛЕНД ЕООД
KAPLEND EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
148093435ПРОКОНСУЛТ ООД
PROKONSULT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175282842РИЪЛТИ ЕООД
RIALTI EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175284455ЗАБАР ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ ЕООД
ZABAR PROPARTI INVEST EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204506876ТОН ГЕЙМ ЕООД
TON GEYM EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204506997НЮ ТОН ГЕЙМ ЕООД
NYU TON GEYM EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More