5 Компании свързани с лицето ХРИСТО ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ (виж второ ниво)
Companies connected to HRISTO VASILEV DIMITROV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
102856745МФБ ООД
MFB OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
147113810АРТЕМИДА ООД
ARTEMIDA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200645679СЪНШАЙН БГ ЕООД
SANSHAYN BG EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201022891ЕКОТАКСИ БУРГАС ЕООД
EKOTAKSI BURGAS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202170170ДЖИ ЕС ЕС ТРЕЙД ЕООД
DZHI ES ES TREYD EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ХРИСТО ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
Check other registries about the person HRISTO VASILEV DIMITROV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More