14 Компании свързани с лицето ЧАВДАР ЛЮДМИЛОВ ЦЕКОВ (виж второ ниво)
Companies connected to CHAVDAR LYUDMILOV TSEKOV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
131173318ОРИНЖ ТРИЙ ЕООД
ORINZH TRIY EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
 • РЕАЛ ПОЙНТ
  REAL POYNT

  Последен запис/Last Deed:
  2015-01-10 16:11:54 ShareTransfer
  Sell to: ЧАВДАР ЛЮДМИЛОВ ЦЕКОВ 500

  Първи запис/First Deed:
  2012-04-20 21:35:24 ShareTransfer
  Buy from: ЗЕТТА ГРУП ООД
 • ЗЕТТА ГРУП
  ZETTA GRUP

  Последен запис/Last Deed:
  2012-04-20 21:35:24 ShareTransfer
  Sell to: РЕАЛ ПОЙНТ ЕООД

  Първи запис/First Deed:
  2011-11-21 18:37:00 ShareTransfer
  Buy from: ЧАВДАР ЛЮДМИЛОВ ЦЕКОВ 500
 • СКОРПИОН - ЙОРДАН КИРИЛОВ
  SKORPION - YORDAN KIRILOV

  Последен запис/Last Deed:
  2008-02-28 10:13:14 TransferringEnterprise

  Първи запис/First Deed:
  2008-02-28 10:13:14 TransferringEnterprise
 • ОРИНЖ ТРИЙ
  ORINZH TRIY

  Последен запис/Last Deed:
  2008-02-28 10:13:14 AcquisitionEnterprise

  Първи запис/First Deed:
  2008-02-28 10:13:14 AcquisitionEnterprise
 • ЧАВДАР ЛЮДМИЛОВ ЦЕКОВ
  CHAVDAR LYUDMILOV TSEKOV

  Последен запис/Last Deed:
  2015-01-10 16:11:54 ShareTransfer
  Buy from: РЕАЛ ПОЙНТ ООД 500

  Първи запис/First Deed:
  2008-02-08 10:10:48 SoleCapitalOwner
175294944РЕАЛ ПОЙНТ ЕООД
REAL POYNT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175387940ЗЕТТА ГРУП ООД
ZETTA GRUP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200174191ОЛИВ ТРИИ ЕООД
OLIV TRII EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201895988БЛЕК ЕНЕРДЖИ ООД
BLEK ENERDZHI OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201904953БИОМАС ПАУЪР ЕООД
BIOMAS PAUAR EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202700302КАРБОНОВИ ИНСТАЛАЦИИ ООД
KARBONOVI INSTALATSII OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202863303КАРБОНИ МИТ ЕООД
KARBONI MIT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202872362КАРБОНИ ТРЕЙД ЕООД
KARBONI TREYD EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203030617ПЕЛЕТ ИНВЕСТ ООД
PELET INVEST OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203192465ИНТЕР ЕВРО ТРЕЙД ООД
INTER EVRO TREYD OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
203892574ДЖИЯ 360 ЕООД
DZHIYA 360 EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204194800ПРО НОБИС ЕООД
PRO NOBIS EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
205049529ЛЕМЪНТРИИ ООД
LEMANTRII OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ЧАВДАР ЛЮДМИЛОВ ЦЕКОВ
Check other registries about the person CHAVDAR LYUDMILOV TSEKOV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More