6 Компании свързани с лицето ВИОЛЕТА ТОДОРОВА ТЕНЕВА (виж второ ниво)
Companies connected to VIOLETA TODOROVA TENEVA

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
121567649БД ТУРС ООД
BD TURS OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175138532БИЛДИНГ ЕНД РИАЛ ЕСТЕЙТ ГРУП ООД
BILDING END RIAL ESTEYT GRUP OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200710251МИР ЕКСПОРТ ЕООД
MIR EKSPORT EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201206763ВИКТОРИЯ СИЛВЪР ЕООД
VIKTORIYA SILVAR EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202685398КАЛФАС КОРПОРЕЙШЪН ЕООД
KALFAS KORPOREYSHAN EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
  • 558 376,00 лв. BGN данни валидни към 28.02.2018
    (фирмата е въведена в списъка на НАП през ноември.15)
202691426АНИМА МЕДИКАЛ ЕООД
ANIMA MEDIKAL EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ВИОЛЕТА ТОДОРОВА ТЕНЕВА
Check other registries about the person VIOLETA TODOROVA TENEVA

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More