4 Компании свързани с лицето КАЛИН СВЕТОСЛАВОВ КАЛЕВСКИ (виж второ ниво)
Companies connected to KALIN SVETOSLAVOV KALEVSKI

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
103611407ТРАНЗИТНА ТЪРГОВСКА ЗОНА АД
TRANZITNA TARGOVSKA ZONA AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200443346КОНСТРУКТОР ООД
KONSTRUKTOR OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201343107ОФЕРИНГ ООД
OFERING OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
201650615ФАБО ООД
FABO OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето КАЛИН СВЕТОСЛАВОВ КАЛЕВСКИ
Check other registries about the person KALIN SVETOSLAVOV KALEVSKI

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More