2 Компании свързани с лицето ВЕНЦИСЛАВ ПЕТРОВ БЕЧЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to VENTSISLAV PETROV BECHEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
175388742СИСТЕРА ТЕХНОЛОДЖИ ООД
SISTERA TEHNOLODZHI OOD

Публични фондове Public money
  • 776 168,20 лв. от 5 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200302958СМАРТ УЕЙ АД
SMART UEY AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ВЕНЦИСЛАВ ПЕТРОВ БЕЧЕВ
Check other registries about the person VENTSISLAV PETROV BECHEV

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More